El Consell Comarcal participa al I Congrès de l’Aigua a Catalunya

 

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua, una data a l’entorn de la qual s’intensifiquen les campanyes de conscienciació sobre la necessitat d’un consum responsable i de gestionar bé els recursos hídrics. L’aigua és un bé escàs i una bona part de la població mundial hi té un accés molt precari. Amb l’objectiu d’analitzar i reflexionar sobre la situació a Catalunya, s’ha celebrat a Barcelona el I Congrès de l’Aigua que ha comptat amb la participació activa el Consell Comarcal del Maresme.

En concret, el conseller delegat de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, va formar part de la taula rodona “La getió integral de recursos en els usos domèstics, industrials i ambientals” i l’enginyer del CCM, Francesc Heras, va explicar la gestió comarcal del servei d’aigua potable en Alta al Maresme nord.

Alfons Molons ha explicat que el Consell Comarcal va ser convidat a partiricipar en aquest I Congrès de l’Aigua a Catalunya en reconeixement “a la bona gestió que fem del servei d’aigua potable en Alta del Maresme Nord, una gestió que ha permés, tot i els canvis de gestió en el sistema, seguir prestant un bon servei i mitigar la pujada de tarifes. A més de la gestió que realitzem del sistema de depuradores”.

El I Congrès de l’Aigua a Catalunya es va celebrar a Barcelona els dies 18 i 19 de març.

En el següent enllaç podeu veure més informació sobre el Dia Mundial de l’Aigua: http://www.un.org/es/events/waterday/

Visita institucional a la Planta Potabilitzadora de Palafolls

El President del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, acompanyat del Conseller Delegat de Cooperació Municipal, Alfons Molons; de la Vicepresidenta 2a Dolors Agüera; el President del Consorci de Turisme, Jaume Borrell i d’alcaldes com Jesús Marin (Canet de Mar) i Montserrat Garrido(Sant Pol de Mar), entre d’altres, han visitat la Planta Potabilitzadora de Palafolls. Aquesta instal·lació, gestionada pel Consell Comarcal, dóna servei en alta a Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda, Calella, Sant Pol, Canet, Sant Iscle, Sant Cebrià, Arenys de Mar i Arenys de Munt.

Visita institucional a la Planta Potabilitzadora de Palafolls

El President del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el Conseller Delegat de Cooperació Municipal, Alfons Molons, presidiran demà la visita institucional que es farà a la Planta Potabilitzadora de Palafolls. Aquesta instal·lació, gestionada pel Consell Comarcal, dóna servei d’abastament d’aigua en alta a 11 municipis de l’Alt Maresme. També hi assistiran altres consellers comarcals i representants municipals.

Data: 2014-06-27

Lloc: Plata Potabilitzadora de Palafolls (Carretera B-682 de Malgrat a Blanes)

El Consell Comarcal se suma a la celebració del Dia Mundial de l’Aigua recordant que cal un consum responsable i una gestió eficaç dels recursos

 
Els dies internacionals serveixen per situar a l’agenda aquelles temes que requereixen d’una sensibilització general per part de la població. Aquest és el cas de l’aigua, sobre el qual, avui, 22 de març, se celebra el Dia Mundial. El Consell Comarcal del Maresme s´hi suma contribuint a la difusió dels consells de consum responsable. Entre tots hem d’aconseguir que aquest bé tant necessari i, a la vegada escàs, arribi a tothom.

El Consell Comarcal, que gestiona l’aigua en Alta a la zona de l’Alt Maresme des de 1994, ha compartit històricamet amb el territori el neguit per l’escassetat d’aigua potable generada per la salinització i fruit de la sobreexplotació dels aqüífers naturals abans de la posada en marxa de la dessalinitzadora. Aquesta proximitat a la problemàtica territorial i la sensibilitat envers la situació econòmica actual ha fet que el Consell Comarcal hagi frenat en la mesura del possible la pujada de les tarifes en Alta. Mentre, en els darrers 4 anys, hi ha zones on aquestes han experimentat un increment del 90%, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquesta setmana que en el cas del subministrament en Alta al Maresme Nord sigui ha del 34%.

A banda d’això, El CCM aprofita la celebració del Dia Mundial de l’Aigua i el fet que el 2013 hagi estat declarat com a Any Internacional de la Cooperació en l’àmbit de l’aigua per recordar a la població que cal fer-ne un consum responsable. Podeu veure els consells de l’Agència Comarcal de l’Aigua CLICANT AQUÍ

El Consell Comarcal gestiona la xarxa d’aigua en Alta al nord de la comarca (des d’Arenys de Mar / Arenys de Munt fins a Tordera) i disposa, a banda de la xarxa, d’una sèrie de pous a la Tordera, una planta potabilitzadora a Palafolls i rep l’aportació d’aigua de la Planta de Tractament d’Aigua Marina que va entrar en funcionament l’any 2003.

L’abastament d’aigua al Maresme


Per abastament s’aigua s’entenen tots aquells processos que tenen com a objectiu final subministrar l’aigua que necessita un territori determinat. Aquesta aigua és tant la que necessiten les persones en la seva vida diària com la utilitzada pels establiments i indústries com a matèria primera. Aquests processos inclouen:
1.- CAPTACIÓ DE L’AIGUA

l’aigua que consumim al Maresme, en funció de la zona, prové del mar, del riu Ter, de l’aqüífer subterrani de la Tordera o d’una barreja d’aquestes procedències.
2.- TRACTAMENT DE L’AIGUA

L’aigua captada ha de passar, necessàriament, per uns processos que la facin apta pel consum. A la comarca hi ha dos tipus d’infraestructures que es dediquen a la potabilització de l’aigua. Per una banda trobem la Potabilitzadora de Palafolls (ETAP Palafolls, Estació de Tractament d’aigua Potable de Palafolls) i per l’altra la Planta Dessaladora de Blanes, situada a Blanes, al marge esquerre de la Tordera.


La funció de la Potabilitzadora ETAP-Palafolls és la de captar aigua dolça de l’aqüífer subterrani de la Tordera a través de diversos pous, tractar-la per eliminar les impureses que porta, clorar-la per garantir la seva qualitat i conduir-la als dipòsits reguladors de cada municipi. Cal tenir present que aquesta captació és, avui dia, un procés de suport a la funció de la dessaladora. Quan la dessaladora no pot aportar la quantitat d’aigua necessària per satisfer la demanda, aleshores es complementa amb la producció d’aigua mitjançant l’extracció en els pous.


La Planta Dessaladora, per la seva banda, agafa l’aigua marina directament del mar, la filtra per eliminar impureses i la sotmet a un procés d’osmosi inversa el resultat de la qual és una producció d’aigua amb una qualitat elevada. A continuació la remineralitza i la distribueix a les potabilitzadores, en el cas de la comarca a l’ETAP de Palafolls. Cal tenir present però que aquesta dessaladora també proveeix d’aigua a l’ETAP de Cardedeu que és la que subministra l’aigua als municipis del Baix Maresme i del Maresme Central.
3.- CONDUCCIÓ

La conducció no és res més que la distribució de l’aigua des de les plantes potabilitzadores fins als dipòsits reguladors de cada municipi. A partir d’aquests dipòsits és la xarxa municipal l’encarregada de subministrar l’aigua a tots els habitatges (distribució en baixa).


Aquests tres processos conformen la gestió de l’abastament d’aigua potable en alta que aquí al Maresme duen a terme dues empreses, Aquagest  i Aigües Ter-Llobregat (ATLL).


Aquagest és la concessionària del subministrament d’aigua a 11 municipis de l’Alt Maresme (Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol i Santa Susanna). El titular del servei i de les instal·lacions és el Consell Comarcal del Maresme.


Aigües Ter-Llobregat dóna servei a la resta de municipis, de Montgat a Sant Andreu de Llavaneres.


Un cop l’aigua està en el dipòsit regulador la gestió de l’aigua passa a ser competència dels ajuntaments. És quan  parlem d’abastament d’aigua potable en baixa. Els ajuntaments són els responsables de fer-ne la:
4.- DISTRIBUCIÓ

La distribució és el procés de distribució de l’aigua des dels dipòsits reguladors fins als usuaris finals (llars, establiments, indústries, etc…). Com que aquesta gestió depèn de cada ajuntament, l’empresa encarregada a cada municipi no té perquè ser la mateixa.

El CCM només subministrarà aigua de la dessaladora fins que es comprovi que la qualitat de l’aigua dels pous de la Tordera no ha estat afectada per l’accident que s’ha produït aquest matí


Aquest matí, un camió que transportava productes químics ha patit un accident de trànsit al terme municipal de Tordera. L’abast del sinistre ha comportat l’activació del Pla d’Emergències de Transport en Carretera (TRANSCAT). Donat que una part de la càrrega (clorur de zinc) s’ha abocat a la llera del riu Tordera, el Consell Comarcal del Maresme, ens gestor de l’abastament d’aigua potable en alta a onze municipis de la comarca, ha decidit aturar els pous que gestiona en aquest riu fins a comprovar-se si la qualitat de l’aigua abastada ha sofert alguna alteració.


Fins que el servei es reprengui amb normalitat únicament s’abastarà aigua potable de la Instalació de Tractament d’Aigua Marina situada al Terme Muncipal de Blanes. Els municipis als quals el CCM subministra aigua en alta són: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.

Nivell de sodi i clorurs a l’aigua potable del Maresme Nord (del 10 al 16 de febrer de 2005)


La concentració mitjana de sodi i clorurs que va tenir l´aigua potable subministrada en alta des de l´estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta durant els dies compresos entre el 10/02/05 i el 16/02/05, han estat de 51 mg de sodi per litre d’aigua i 74 mg de clorurs per litre d’aigua. Aquests nivells es troben per sota de les concentracions màximes admissibles que fixa el Reial Decret 140 de 2003, 200 mg/L de sodi i 250 mg/L de clorurs.

El Consell Comarcal del Maresme inaugura la instal.lació de Tractament de Fangs de l’ETAP de Palafolls

 


L’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Palafolls s’ha convertit en una de les poques de Catalunya que compta amb sistema de tractament de fangs. La nova instal·lació, que ha inaugurat avui el president del Consell Comarcal del Maresme, ha tingut un cost econòmic de 900.000 euros i ha estat confinançada per la Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i pel propi Consell Comarcal del Maresme. El nou sistema d´eliminació de fangs permet assolir el que els experts anomenen “abocament zero”
{X}
i que consisteix en reduir al màxim els llots que es produeixen en el procés de depuració de l’aigua. Una sitja recull els fangs procedents de la neteja de filtres, tot seguit reben un tractament mitjançant reactius, es concentren en un espessidor de fangs per flotació, passen per un procés de deshidratació amb un decantador centrífug i, una vegada secs, els fangs residuals passen a un contenidor per a la seva retirada a un abocador autoritzat. A banda de la reducció dels fangs, la nova instal.lació de tractament de fangs farà una important aportació a la recuperació del sobreexplotat aqüífer de la Tordera. Fins ara, en el procés de potabilització es perdia una quantitat d’aigua que es podrà recuperar amb la instal·lació de tractament de fangs. Es calcula que el percentatge de recuperació serà del 2% de l’aigua tractada. Així, per exemple, a l’època estiuenca l’ETAP de Palafolls , amb una producció una mitjana diària de 47.000 m3 d’aigua, recuperarà 900m3, quantitat que equival al consum mig anual de poblacions com Palafolls o Santa Susanna. La instal.lació de Tractament de Fangs s’ha ubicat en una nau de nova construcció que completa les dues ales de l’ETAP de Palafolls. El seu finançament es desglossa de la següent manera: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona (240.404,84 euros), Fons Europeu de Desenvolupament Regional (150.253,03) i Consell Comarcal del Maresme (509.000 euros).