Firma del Conveni de col·laboració per a l’execució de les obres complementàries a la Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina al Delta de la Tordera

 

El dimarts, 15 d’Octubre, a les 18:00h se signarà a la seu del Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró) el conveni de col·laboració per a l’execució de les obres complementàries a la Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina al Delta de la Tordera. Signaran el conveni: El Conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, el President del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, la Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Marta Lacambra, i els alcaldes/ses dels 11 municipis que rebran aigua de la ITAM (Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina)-Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda, Calella, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Arenys de Mar i Arenys de Munt-
El divendres passat, 11 d’octubre, es va signar a Blanes el “Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consell Comarcal del Maresme, el Consorci de la Costa Brava i l’Ajuntament de Blanes per a l’explotació d’una Instal·lació de Tractament d’Aigua Marina al Delta de la Tordera, als termes municipals de Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls”. El conveni es va signar després de fer una visita a les instal.lacions de la ITAM. Fotos de l’acte: firma del conveni, 
Cliqueu aquí autoritats,  
Cliqueu aquí visita a les instal.lacions,  
Cliqueu aquí interior planta,  
Cliqueu aquí

Augmenta lleugerament la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada des de la Planta Potabilitzadora de Palafolls als municipis de l’alt Maresme continua la tendència a l’alça. A la darrera setmana s’ha produït un lleuger increment. D’una concentració de 209 mg/litre s’ha passat a 219 mg/litre de mitjana, segons les analítiques realitzades entre el 7 i el 10 de juliol.
Tot i aquest augment que coincideix amb un increment del consum d’aigua potable, les dades de sodi es troben per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua. Malgrat això, cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l´aigua potable. La Planta Potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Si voleu veure l’evolució de la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta a l’Alt Maresme des del mes de gener,  
Cliqueu aquí

Informació sobre la concentració de sodi a l’aigua potable del Maresme Nord

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 12 de desembre de 2001 va ser de 299 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
S’ha de tenir en compta que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme s’estabilitza per tercera setmana consecutiva

 

Per tercera setmana consecutiva la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme s’ha mantingut estable en els 146 mg per litre, segons les analítiques realitzades entre el 2 i el 5 de maig (podeu veure la gràfica evolutiva dels últims mesos  
clicant aquí ). Aquest nivell de sodi és inferior a la màxima permesa pel Reial Decret 1138/1990 de 14 de setembre de 1990, 150 mg/L. Per tant, la situació acutal és completament normal. Tot i això, es tracta d’una situació temporal i amb la previsió d’augment del consum d’aigua potable en els propers mesos també creixerà la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta.
L’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls arriba als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme es manté per sota dels 150mg/litre

 

La concentració mitjana de sodi a l’aigua potable subministrada a l’Alt Maresme ha estat de 147mg/litre -inferior, per tant, als 150mg/litre de màxima permesa pel Reial Decret 1138/1990 de 14 de setembre de 1990. Tot i això, es tracta d’una situació temporal i en quan augmenti el consum d’aigua potable en els propers mesos, la concentració de sodi també s’incrementarà.
Aquestes dades fan referència a l’aigua subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls i que es distribueix als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Els 147 mg/litre són la mitjana de concentració de sodi en el període comprés entre el 18 i el 24 d’abril. Com a previsió del possible augment del nivell de sodi, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat ha concedit al Consell Comarcal del Maresme una excepció de manera que es pot subministrar aigua potable que contingui un màxim de 400 mg de sodi per litre d’aigua.

El Consell Comarcal del Maresme inaugura la instal.lació de Tractament de Fangs de l’ETAP de Palafolls

 


L’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de Palafolls s’ha convertit en una de les poques de Catalunya que compta amb sistema de tractament de fangs. La nova instal·lació, que ha inaugurat avui el president del Consell Comarcal del Maresme, ha tingut un cost econòmic de 900.000 euros i ha estat confinançada per la Xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona, pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i pel propi Consell Comarcal del Maresme. El nou sistema d´eliminació de fangs permet assolir el que els experts anomenen “abocament zero”
{X}
i que consisteix en reduir al màxim els llots que es produeixen en el procés de depuració de l’aigua. Una sitja recull els fangs procedents de la neteja de filtres, tot seguit reben un tractament mitjançant reactius, es concentren en un espessidor de fangs per flotació, passen per un procés de deshidratació amb un decantador centrífug i, una vegada secs, els fangs residuals passen a un contenidor per a la seva retirada a un abocador autoritzat. A banda de la reducció dels fangs, la nova instal.lació de tractament de fangs farà una important aportació a la recuperació del sobreexplotat aqüífer de la Tordera. Fins ara, en el procés de potabilització es perdia una quantitat d’aigua que es podrà recuperar amb la instal·lació de tractament de fangs. Es calcula que el percentatge de recuperació serà del 2% de l’aigua tractada. Així, per exemple, a l’època estiuenca l’ETAP de Palafolls , amb una producció una mitjana diària de 47.000 m3 d’aigua, recuperarà 900m3, quantitat que equival al consum mig anual de poblacions com Palafolls o Santa Susanna. La instal.lació de Tractament de Fangs s’ha ubicat en una nau de nova construcció que completa les dues ales de l’ETAP de Palafolls. El seu finançament es desglossa de la següent manera: Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona (240.404,84 euros), Fons Europeu de Desenvolupament Regional (150.253,03) i Consell Comarcal del Maresme (509.000 euros).

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme es redueix

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme va tornar a baixar la setmana passada (entre el 4 i el 10 d’abril). De 187 mg per litre d’aigua ha passat a 141 mg/litre. Aquesta disminució coincideix amb una reducció del consum d’aigua potable als onze municipis que reben aigua potable de la Planta Potabilitzadora de Palafolls: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.
La concentració de sodi a l’aigua que surt de la Planta Potabilitzadora de Palafolls es troba per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat: actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua.
Gràfica d’evolució de la concentració de sodi durant els darrers mesos:   

S’ha de tenir en compta que les dades abans esmentades fan referència a la concentració de sodi a la sortida de la Planta Potabilitzadora de Palafolls, si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-les per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Augmenta lleugerament la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme

 

En el decurs de la darrera setmana -entre el 8 i el 14 de maig- es va detectar un lleuger increment de la concentració de sodi a l’aigua subministrada des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. D’una concentració de 146mg de sodi per litre d’aigua s’ha passat als 163 mg/litre.
Tot i aquest augment, l’aigua subministrada en alta es troba per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, actualment establert en 400 mg de sodi per litre d’aigua. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable. Si voleu veure l’evolució de la concentració del sodi a l’aigua subministrada en alta des de la potabilitzadora de Palafolls  
Cliqueu aquí

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme continua baixant

 

Una setmana més s’ha notat una davallada en la concentració de sodi a l’aigua subministada des de l’estació potabilitzadora de Palafolls a l’Alt Maresme. Entre el 29 de maig i el 4 de juny, la mitjana de sodi ha estat de 138 mg per litre, situant-se així per sota del màxim permés pel Reial Decret 1138/1990 de 14 de setembre de 1990: 150 mg/l. Tot i que les dades indiquen normalitat, des del Consell Comarcal s’adverteix que es tracta d’una situació temporal i que en els propers mesos a l’augmentar el consum d’aigua potable també es produirà un increment de la concentració de sodi.
L’estació potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Gràfica d’evolució de la concentració de sodi  
Cliqueu aquí