El Consell Comarcal del Maresme torna a reclamar la gratuïtat de l’autopista per als maresmencs i maresmenques

 


Totes les forces polítiques amb representació al Consell Comarcal del Maresme(PSC, CiU, ERC, PP i ICV) han aprovat una moció en la qual es torna a demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a la concessionària ACESA l’establiment d’un descompte en els peatges de la C-32, compresos entre Alella i Palafolls, per als usuaris empadronats als municipis del Maresme. Seguint la mateixa línia iniciada el 2002, el Consell Comarcal considera que aquests descomptes haurien de ser del 100% del peatge en cada moment i que s’hauria d’aplicar els dies feiners i pels usuaris habituals (aquells que realitzin un mínim de viatges mensuals).


La moció aprovada pel Ple del CCM reconeix que el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC), que es troba en període d’exposició pública, ha recollit propostes de millora de la mobilitat a la comarca. Algunes de les quals, com ara la reconversió de la N-II en una via cívica i la incorporació d’un nou traçat per l’interior dels municipis de les vies del ferrocarril són una reivindicació històrica del territori. Tot i això, expressa que els peatges continua sent un tema sense resoldre. A banda d’aquesta qüestió, la moció aprovada delega en la Comissió Especial de Mobilitat i Infraestructures del CCM (on hi són presents totes les forces polítiques) l’anàlisi en profunditat del PITC per tal de veure si és necessari presentar-ne al·legacions. També serà la Comissió l´encarregada de fer un seguiment de tots aquells aspectes relacionats amb la mobilitat a la comarca. En aquest sentit, la moció explicita la necessitat d´instar al Ministeri de Foment a presentar alternatives tècniques i de finançament pel trasllat de la N-II i la seva conversió en una via urbana i que, abans de fer qualsevol actuació, es busqui el màxim consens comarcal i municipal.