El Consell Comarcal del Maresme vol fomentar la participació per elaborar el Pla Comarcal d’Inserció dels Immigrants del Maresme

{+}  

{+}
El Conseller Delegat de Serveis Personals del Consell Comarcal del Maresme, Xavier Serra, ha presentat les dades més rellevants de l’Estudi Prospectiu d’Immigració a la Comarca del Maresme (si voleu consultar una síntesi de l’estudi,  
Cliqueu aquí . L’estudi és el punt de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal d’Inserció dels Immigrants del Maresme.


Aquest Pla té tres objectius principals: 1) Fomentar la incorporació de tots els actors (polítics/ques, tècnics/ques, persones immigrades i autòctones) en un procés conjunt i de manera activa i corresponsable.
-2) Obrir processos que permetin l’intercanvi i la reflexió sobre les experiències a nivell polític, tècnic i social, per tal de generar visions i vies d’actuació efectives, compartides i transversals per tal d’afrontar la realitat amb la seva riquesa i complexitat, així com totes les seves oportunitats.
-3) Facilitar la identificació d’eines, recursos i bones pràctiques que s’han de portar a terme per donar resposta a les necessitats i demandes, en relació al fet immigratori, dels àmbits de l’educació, la salut, l’habitatge, la vida associativa, etc. La proposta de treball no es planteja només per paliar els dèficits que afecten a la població immigrant, sinó generar dinàmiques que permetin una millor cohesió social de tota la població del Maresme. Les propostes concretes lligades a l’educació, la salut, l’habitatge, la vida associativa…etc. es concretaran a través de diferents taules de treball. La iniciativa d’elaborar el Pla Comarcal d’Inserció dels Immigrants del Maresme va sorgir arrel del protocol signat entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat, els ajuntaments de Mataró, Pineda de Mar, El Masnou i Premià de Mar i el Consell Comarcal del Maresme el setembre de 2002.