El Consell Comarcal estalvia 2,11 milions d’euros en el període 2021-2024 en el subministrament elèctric del sistema de sanejament del Maresme

El mercat elèctric espanyol és el més volàtil d’Europa amb registres que, en els darrers anys, han batut rècords tant en els seus nivells més alts com en els més baixos. Tot i aquesta situació convulsa, el Consell Comarcal del Maresme ha aconseguit estalviar 2.11 milions d’euros, respecte al cost de mercat, en el subministrament elèctric del sistema de sanejament.

El sistema de sanejament en alta del Maresme està gestionat per SIMMAR S.L, una empresa mixta formada en un 20% pel Consell Comarcal del Maresme (que és qui té les competències delegades) i en un 80% per un soci privat integrat per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, S.A i Aigües de Mataró S.A.

Els subministraments energètics necessaris per assegurar el correcte funcionament del sistema de sanejament es liciten a través d’una compra agregada que assegura uns preus més competitius. La sèrie temporal dels darrers 15 anys així ho mostra ja que ha permès obtenir unes tarifes que, de mitjana, s’han situat entre un 5 i un 10% per sota del preu de mercat.  

La compra agregada que es va fer l’any 2021, abans que el preu de l’electricitat assolís màxims històrics, ha permès obtenir un estalvi d’1,6 milions d’euros respecte al preu de mercat l’any 2021 i de 2,92 milions d’euros l’any 2022. En total, 3,98 MEUR que van permetre al Consell Comarcal no pujar preus en els serveis d’aigua i/o depuració i, a la vegada, estaviar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que és qui assumia en aquests anys el sobrecost energètic, haver de fer er una atribució de fons extraordinària.

La situació va cambiar l’any 2023 i el mercat elèctric va començar a moderar preus fins al moment actual en què es registren uns mínims històrics. El nou paradigma ha fet revertir la situació i durant l’any passat i el primer trimestre de 2024, el preu energètic contractat ha estat per sobre del preu de mercat. Tot i això, el còmput des de 2021 continua mostrant un saldo positiu de 2.11 milions d’euros.

El Govern del Consell Comarcal lamenta profundament les informacions esbiaixades que han aparegut els darrers dies sembrant dubtes sobre la gestió i el control dels diners públics que realitza l’administració comarcal. La lectura parcial de les dades enterboleix la realitat i condueix a extreure conclusions ben allunyades de la realitat.

Defensa, a més, la transparència en la que ha actuat facilitant informació a tots els membres de la Corporació que ho han sol·licitat i posant a la seva disposició totes les dades relatives tant als contractes com a les negociacions que s’estan duent a terme.

El Consell Comarcal està estudiant la nova modalitat tarifària de subministrament elèctric que, tot i les grans incerteses sobre l’evolució del mercat, contractarà a partir de l’1 de juliol, moment en què finalitza l’actual empresa mixta SIMMAR.