El Consell Comarcal forma i dóna suport a les famílies d’acollida d’infants i adolescents en situació de risc

 
17 famílies d’acollida de l’Alt Maresme han seguit el Programa de suport que ha posat en marxa el Consell Comarcal, a través de l’EAIA (Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència) del Maresme. El Programa ha consisitit en la creació d’uns espais educatius i de suport emocional dirigits a famílies acollidores. La Consellera de Benestar Social i Educació, Neus Serra, ha assistit a la cloenda del programa i ha encoratjat les famílies a continuar amb la important tasca que realitzen dia a dia. Les persones que han seguit el Programa han rebut un diploma que acredita la formació rebuda.

 
La llei d’infància contempla que cal prioritzar les mesures de protecció que no impliquin l’allunyament del menor del seu entorn, és per això que una de les alternatives passa per fomentar l’acolliment dins la família extensa, principalment avis i tiets.

Aquests familiars fan un gran esforç per donar resposta a les dificultats que van sorgint amb l’acolliment. El programa posat en marxa per l’EAIA Maresme pretén ser un punt de suport. L’experiència de compartir bones pràctiques, tant de professionals com de famílies acollidores, ha sigut molt positiva, fet pel qual es realitzarà una altra formació per a la població del Baix Maresme passat l’estiu.