El Consell Comarcal i 3 ajuntaments del Maresme elaboren una Guia per la gestió de la qualitat en els Serveis d’Atenció Domiciliària

  Hi participen El Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres


  La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD ja ha estat presentada als professionals dels serveis socials dels ajuntaments del Maresme i també es pot consultar on-line a la pàgina web:
  www.ccmaresme.cat/benestarsocial

   


  L’aplicació de la Llei d’Atenció a l’Autonomia de les Persones amb Dependència farà augmentar el nombre de serveis d’atenció domiciliària que es presten a l’àmbit municipal. En aquest context, el Consell Comarcal i ajuntaments del Maresme han revisat el model dels serveis d’atenció domiciliàra que s’està oferint i han dissenyat una guia per ajudar als professionals dels serveis socials municipals a millorar la qualitat de les actuacions que es duen a terme.  La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis SAD
  és eminentment pràctica i es basa en una reflexió prèvia dels propis professionals que dia a dia estan treballant en aquest tema. Ha estat elaborada per tècnics del Consell Comarcal del Maresme i per professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municips del Masnou, Montgat i Sant Andreu de LLavaneres. La filosofia que impregna el document és que els serveis d’atenció domiciliària (SAD) han d’anar més enllà de l’assistencialisme per centrar-se cada vegada més en la recerca de la qualitat. Un model de treball on el valor principal no es basa únicament en la quantitat de persones ateses, sinó en com es presta el servei i en quina percepció tenen els usuaris i usuàries de l’atenció rebuda. Per facilitar la feina als professionals dels serveis socials municipals, la Guia presenta diferents fitxes que ajuden a conèixer més a fons els punts forts i els febles de cada actuació, a la vegada que proposa una metodologia de treball que reforça la coordinació i el treball en xarxa i que permet disposar en tot moment dels indicadors adients per saber si s’està oferint un servei adequat a les necessitats socials.