Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

  La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD és un document elaborat conjuntament pel Consell Comarcal del Maresme i professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municipis del Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres. El seu objectiu és ser una eïna útil que permeti als ajuntaments gestionar i dirigir millor la feina i el dia a dia de l’atenció a les persones.Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

   

  Clic aquí per a pdf



   
  ANNEX I: Model de graella dels objectius dels serveis SAD . Document excel

   
  ANNEX V:Model de notificació de reclamació dels serveis de SAD . Document word

   
  ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document word

   
  ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document excel

   
  ANNEX VII: Model d’acta de control de qualitat dels serveis d’atenció domiciliària . Document excel

  MODELS DE FITXES

   
  FITXA 1: servei d’àpats a domicili . Document word

   
  FITXA 2: servei de teleassistència . Document word

   
  FITXA 3: servei de bugaderia . Document word

   
  FITXA 4: servei de neteja a domicili . Document word

   
  FITXA 5: servei d’ajut a domicili . Document word

   
  FITXA 6 : servei d’ajuts tècnics . Document word