El Consell Comarcal realitza el mapa acústic dels municipis del Masnou i de Cabrera de Mar

 


Els ajuntaments del Masnou i de Cabrera de Mar han encarregat al Consell Comarcal del Maresme la realització dels mapes de capacitat acústica dels seus respectius municipis. Aquests mapes són un instrument de cabal importància perquè, a partir d’una prospecció del territori, detecten els problemes acústics i fan les propostes adients de millora. A més, la legislació vigent obliga tots els ajuntaments a tenir aprovats els seus mapes de capacitat acústica.


Durant els propers mesos, el servei de control ambiental del Consell Comarcal del Maresme mesurarà el nivell de sorolls i de vibracions que es produeixen a diferents zones dels municipis de Cabrera de Mar i del Masnou. Les dades obtingudes permetran conèixer el grau de contaminació acústica i identificar els focus emissors. Aquesta informació serà bàsica per tal que els ajuntaments aprovin les seves ordenances municipals en aquesta matèria. El Servei de Control Ambiental del Consell Comarcal del Maresme ja ha realitzat els mapes de capacitat acústica de Premià de Dalt, d’Alella, de Sant Vicenç de Moltalt, de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Iscle de Vallalta. Aquest servei comarcal va entrar en funcionament a mitjans de 2005 amb l’objectiu de col·laborar amb els ajuntaments de la comarca en la millora de la qualitat mediambiental i en el compliment de la legislació que determina que els ajuntaments, o els consells comarcals prèvia delegació municipal, han d’aprovar ordenances reguladores de contaminació per sorolls i vibracions. Aquest servei és molt flexible per facilitar que cada ajuntament el pugui utilitzar en funció de les seves necessitats. Així, els ajuntaments que no hi hagin delegat plenament les competències, també poden demanar la intervenció dels tècnics de control ambiental del CCM per a realitzar inspeccions i controls puntuals d’aquells elements que provoquen molèsties al veïnat, per exemple aires condicionats, conflictes amb establiments recreatius,..etc.