El Departament d’Empresa i Coneixement convoca la concessió d’ajuts per Cupons 2018

En el marc de les noves tendències i transformacions industrials, i amb l’objectiu que Catalunya esdevingui un dels territoris pioners a nivell internacional, la Generalitat aposta pels Cupons a la Innovació i a la Internacionalització.

 

Cupons a la Innovació 

Aquests ajuts tenen per finalitat incentivar, en empreses de reduïda dimensió, la subcontractació de serveis d’innovació, amb l’objectiu de millorar els productes, serveis, processos i/o models de negoci i augmentar la seva competitivitat.
Els ajuts, tots ells encaminats a facilitar l’accés de les empreses a la contractació dels serveis a proveïdors acreditats per ACCIÓ (l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya), es divideixen en cinc categories:

 • Cupons de tecnologia: Destinats a millorar la capacitat d’innovació tecnològica (màxim un 80% del cost i fins a 5.000€).
 • Cupons d’innovació: Destinats a millorar la capacitat innovadora de les empreses (màxim un 80% del cost i fins a 5.000€).
 • Cupons d’economia circular: Destinats a l’aplicació de l’economia circular (màxim un 80% del cost i fins a 5.000€).
 • Cupons de fiscalitat: Destinats a aplicar incentius fiscals per activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) (màxim un 80% del cost i fins a 500€).
 • Cupons de propietat industrial: Destinats a incentivar la protecció industrial (màxim un 80% del cost i fins a 1.000€).

Els ajuts es podran sol·licitar fins el 27 de novembre o fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.
Per a més informació, consulteu el web


Cupons a la Internacionalització

Aquesta línia de subvenció està pensada per a empreses que tinguin en ment posar en marxa un projecte d’exportació. És a dir, que vulguin efectuar les primeres vendes en mercats internacionals. Els cupons de descompte econòmic directe es bescanvien per algun dels serveis experts en internacionalització oferts pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ:

1) Realitzats per entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:

 • Diagnosi de potencial d’internacionalització de l’empresa sol·licitant.
 • Plans de promoció internacional. Selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció i selecció de països, selecció de canal de distribució i llistat de potencials clients.
 • Disseny de web per a mercats internacionals.
 • Posicionament del web als mercats internacionals.
 • Posicionament internacional a les xarxes socials.
 • Subcontractació Export Manager.
 • Gestió de concursos i licitacions internacionals.
 • Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.

2) Realitzats per entitats de formació:

 • Formació en comerç internacional.

Es podran beneficiar d’aquests ajuts les empreses catalanes que no exportin més del 15% de la seva facturació.
Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut del programa, però amb una subvenció màxima de 5.000 euros per al conjunt de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de novembre de 2018 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.
Per a més informació, consulteu el web