El Fòrum Comarcal reuneix a Mataró els consells comarcals de la província de Barcelona

 
El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, va presidir ahir la reunió que el Fòrum Comarcal va celebrar a Mataró. Can Palauet va acollir la trobada en la qual els presidents dels consells comarcals de la província de Barcelona van reflexionar sobre el present i el futur d’aquestes administracions.

El Fòrum Comarcal és un òrgan de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que agrupa els consells comarcals de Catalunya. Ahir va reunir els presidents dels consells comarcals de la província de Barcelona per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la creació d’aquestes administracions supralocals.

En el decurs de la trobada es va fer balanç del paper que els consells han tingut com a administracions gestores i prestadores de serveis bàsics per als municipis. Els presidents comarcals també van debatre sobre la futura Llei de Governs Locals de Catalunya i sobre les qüestions clau per al futur dels consells comarcals: finançament, competències i governança.