El Maresme només registra una persona menys a les llistes d’atur

Poques novetats pel que fa a les dades de desocupació al Maresme. Segons mostra el Report d’Atur que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, durant el mes de febrer gairebé no es van registrar moviments a les oficines d’ocupació. El nombre total de persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades asecendeix a 21.258, només una menys que al gener.

La comparativa interanual, en canvi, mostra una tendència a la baixa. A la comarca hi ha 593 persones aturades menys que fa un any el que representa un descens interanual del 3,19%. Aquesta disminució es reflecteix en tots els sectors econòmics i només es detecta un increment de la desocupació entre les persones demandants de feina que, prèviament a la seva inscripció en les oficines d’ocupació, no han estat ocupades.

Pel que fa a grups d’edat, tant la comparativa intermensual com l’anual mostren que la desocupació al Maresme creix entre les persones més joves, encara que el gruix de l’atur a la comarca es concentra entre la franja d’edat dels 55 als 64 anys.

Una altra de les característiques que es manté és l’elevada feminització de la desocupació maresmenca. El 57,34% de les persones aturades són dones assolint una taxa de desocupació de l’11,36%, més de tres punts per sobre de la masculina (8,06%).

L’atur per municipis

En relació al mes passat, l’atur registrat ha baixat en 10 municipis, en uns altres 3 (Caldes d’Estrac, Tiana i Vilassar de Mar) s’ha mantingut i en els altres 17 ha augmentat. La comparativa interanual mostra un descens de l’atur en 19 municipis dels 30 municipis de la comarca, mentre que ha incrementat en la resta.

La taxa d’atur registral municipal es mou entre el 4,81% de Tiana i el 13,63% de Pineda de Mar. La mitjana comarcal se situa en el 9,75%.

Podeu ampliar aquesta informació, consultant el Report d’Atur del mes de febrer: