El Maresme rep de la Diputació de Barcelona més de 89 MEUR en inversions

 

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el vicepresident tercer de la Diputació i diputat per a la Cooperació Local, Joaquim Ferrer, han presentat, a Mataró, el Catàleg de serveis 2015 i les inversions que, en clau de cooperació local, s’han realitzat al territori. En representació del Consell Comarcal del Maresme hi va assistir la vicepresidenta primera Marisa Ferreras. 

Pel que fa als governs locals del Maresme, aquests han rebut més de 89 MEUR, en inversions al territori pactades a través dels diferents instruments de concertació del pla “Xarxa de governs locals 2012-2015” i altres instruments de suport. A través de les meses de concertació, el catàleg de serveis i els programes complementaris com el d’urgència social o suport a l’economia productiva local, la Diputació procura que els municipis i els consells comarcals puguin prestar els serveis locals.

Inversions al territori

D´aquesta manera, aquest suport s´ha materialitzat en una inversió per part de la Diputació de 89,1 MEUR, 60,9 a través del Pla de Xarxa de Governs Locals i 28,2 MEUR, en altres instrument de suport. El Pla de Xarxa de Governs Locals compta amb diferents instruments de concertació com el Catàleg de Serveis (15,7 MEUR), les Meses de Concertació (24,2 MEUR) i altres programes complementaris com el suport a les inversions sostenibles i a la prestació de serveis (6,6 MEUR) o a la solvència financera local (5,5 MEUR). 

Pel que fa a altres instruments de suport, el Maresme ha rebut 28,2 MEUR amb programes com el de Crèdit local (1,7 MEUR), el de Caixa de Crèdit local (4,4 MEUR), el Pla extraordinari d´assistència financera local (19,2 MEUR) o el suport al transport escolar no obligatori (0,4 MEUR) que financen els consells comarcals.

Un catàleg de serveis centrat en les persones i el desenvolupament econòmic

D´aquesta manera, la Diputació de Barcelona presenta el nou Catàleg de serveis 2015, amb un pressupost de 54,5 MEUR, un 80% del qual està destinat a programes locals d’atenció a les persones i de desenvolupament econòmic i foment de l’ocupació. Són 214 recursos que es posen a disposició dels ajuntaments i ens locals de la demarcació perquè puguin oferir uns serveis de qualitat als ciutadans.

Concretament, el Catàleg conté enguany 214 recursos distribuïts en els següents àmbits: atenció a les persones (amb una oferta de 62 recursos; 29% de l´oferta); desenvolupament econòmic local (51 recursos; 24%); hisenda, recursos interns i noves tecnologies (6 recursos; 3%); presidència (34 recursos; 16%) i territori i sostenibilitat (61 recursos; 28%). Unes xifres que demostren el compromís de la Diputació per suplir la manca de finançament dels governs locals i fer front a les necessitats de les persones més vulnerables davant de l´actual crisi econòmica. 

Els recursos de tipus tècnic -111 en total- representen el percentatge més alt de l´oferta, amb un 52%. Aquesta tipologia de recursos inclou la redacció de plans, projectes i informes en diferents matèries i el desenvolupament i manteniment d´eines informàtiques de suport al treball dels ens locals. La resta són 60 recursos econòmics (el 28% del total) i 43 materials (el 20% restant del total de l´oferta).

Entre les principals novetats, cal destacar la posada en marxa de la “


específica de suport al petit municipi” que té per objecte oferir una assistència reforçada a aquells municipis de dimensions menors que requereixen d´un suport ajustat a les seves capacitats, característiques i necessitats. El Catàleg de serveis 2015 recull aquesta voluntat i inclou una selecció de recursos adreçats als municipis de fins a 1.000 habitants que persegueixen afavorir l´extensió de totes les polítiques i serveis supralocals al conjunt de la demarcació.

A partir de l’oferta prevista al Catàleg, els ens locals presenten les corresponents sol•licituds, que es valoren tècnicament i, amb posterioritat, es procedeix a la concessió dels ajuts, amb caràcter general, en funció de la qualitat tècnica dels projectes locals i de la disponibilitat de recursos amb què compta la Diputació.

El termini per a la presentació de sol•licituds finalitza el 20 de gener de 2015, en el cas d’ajuts econòmics i, en un primer termini, també per als recursos tècnics i materials.