El Maresme tria 458 electes el 28 de maig, 4 més que en els comicis de 2019

Prop de 350.000 persones tenen dret a vot en les eleccions municipals que se celebraran diumenge i que determinaran la composició dels 30 plenaris del Maresme i del Consell Comarcal en els període 2023-2027.

En el proper mandat, la comarca del Maresme passarà de 454 a 458 electes. L’augment de població d’Alella -que ha superat els 10.000 habitants- ampliarà el consistori de 13 a 17 representants. Als 29 ajuntaments restants de la comarca es mantindrà el mateix nombre d’electes que oscil·la entre el 7 d’Òrrius i els 27 de Mataró.

El nombre d’electes en un ajuntament es determina a partir de la població de cada municipi en funció dels següents criteris:

• Fins a 100 residents: 3 electes

• De 101 a 250: 5 electes

• De 251 a 1.000: 7 electes

• De 1.001 a 2.000: 9 electes

• De 2.001 a 5.000: 11 electes

• De 5.001 a 10.000: 13 electes

• De 10.001 a 20.000: 17 electes

• De 20.001 a 50.000: 21 electes

• De 50.001 a 100.000: 25 electes

  • De 100.001 en endavant, un regidor/a més per cada 100.000 residents o fracció.

Menys candidatures que al 2019

En aquesta convocatòria electoral es presenten un promig de 6,6 candidatures per municipi al Maresme. En total concorren 198 llistes electorals, 20 menys que al 2019. Les localitats on es presenten més candidatures són Mataró (11) i El Masnou (10); i els que tenen menys llistes electorals són Òrrius (3) i Caldes d’Estrac i Sant Iscle de Vallalta (4 en cada municipi).

Un cas paradigmàtic és Sant Vicenç de Montalt on, per configurar un plenari de 13 electes, es presenten 9 candidatures.

Constitució dels nous ajuntaments

Els nous plenaris municipals es constituiran el 17 de juny o 7 de juliol segons hi hagi o no recursos

Eleccions municipals i Consell Comarcal del Maresme

Les eleccions municipals que se celebraran diumenge també determinaran la composició del Consell Comarcal del Maresme. Un cop constituïts els 30 ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial (JEP) assignarà a cada un dels partits, de les coalicions, de les federacions, de les agrupacions d’electors o de les associacions d’agrupacions d’electors que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca el nombre de llocs que els corresponen al Consell Comarcal.

Per repartir els 33 escons que composen el Consell Comarcal del Maresme s’aplica la següent fòrmula:

  1. Es calcula el percentatge de conselleres i consellers que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors i regidores de tots els ajuntaments de la comarca.
  2. Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.
  3. Es multipliquen els percentatges del primer pas (electes) per 1/3 i els del segon criteri (vots) per 2/3, i se sumen els resultats.
  4. S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit en el tercer pas.
  5. Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins a 33 seguint la metodologia de la llei d’Hondt
  6. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients més alts i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.

Són els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions que hagin obtingut representació al Consell Comarcal les que triaran entre els seus regidors i regidores les persones que configuraran el plenari comarcal.

Si tots els ajuntaments del Maresme es constitueixen el 17 de juny, el Consell Comarcal ho farà a l’entorn del 17 de juliol.