El Ple de l’Ajuntament de Mataró aprova la constitució de la Fundació privada Unió de Cooperadors de Mataró

El Ple de l´Ajuntament d´ahir dijous, 3 d´abril, va aprovar la constitució de la “Fundació privada Unió de Cooperadors de Mataró pel foment de l´economia social i la rehabilitació urbana”.


La Fundació té com a finalitat la defensa i promoció del cooperativisme i l´economia social en l´àmbit local de la ciutat de Mataró, a Catalunya i a nivell internacional, mitjançant actuacions de formació, informació, estudis, assessorament i qualsevol altra actuació.

Qui forma part del Patronat de la Fundació?

Conforme a la Unió de Cooperadors i als diferents grups municipals, s´ha determinat que els membres del Patronat de la Fundació seran els següents:

. President: Manuel Mas

. Unió de Cooperadors: Xavier Vilert, Anna Huertos, Antoni Luís, Aureli Massfrets, Vicenç Delos, Agàpit Borràs

. Grup municipal del PSC: Jaume Puig

. Grup municipal de CiU: Joaquim Esperalba

. Grup municipal del PP: Joan López

. Grup municipal d´IC-V: Salvador Milà

. Responsable en l´àmbit de promoció econòmica: Pilar Gonzàlez-Agàpito

. Responsable d´urbanisme: Arcadi Vilert.

Objectius de la Fundació

Com objectius bàsics de la Fundació es troben:

. Preservar el patrimoni històric de la Unió de Cooperadors perquè no pugui ser objecte d´actuacions especulatives.

. Donar suport a les empreses de l´economia social de Mataró per millorar el seu posicionament al mercat.

. Actuar com a dinamitzador de l´economia social i dels principis cooperatius a la ciutat de Mataró preferentment en els àmbits formatius i empresarials.

. Incentivar l´intercanvi d´informació i experiències a nivell internacional entre empreses de l´economia social.

Per altra banda, la Fundació també disposa d´un Pla d´Actuació 2003-2004 que alhora contempla les actuacions relacionades amb la incorporació del patrimoni.

Així, la incorporació del patrimoni fundacional es concreta en tres fases :

– Fase I. Dotació inicial de la Fundació: solar del carrer Palmerola de 560 m2.

– Fase II. Patrimoni que s´incorporarà a la Fundació immediatament després de la seva constitució: local comercial situat al carrer Poeta Josep Punsola, 36-38

– Fase III. Patrimoni que s´incorporarà dos anys després de la constitució de la Fundació: casa de dos cossos al Camí Ral, 260-262 que ja està enderrocada; un edifici al carrer Meléndez Valdés, 15; i 3 cases del carrer Cristina, que actualment estan enderrocades. A través d´un acord amb PUMSA, les dues plantes baixes o el seu equivalent quedaran com a propietat de la Fundació i les plantes pis estaran destinades a ser pisos de lloguer de titularitat pública.

Antecedents

El 1990 l´Ajuntament i Unió de Cooperadors de Mataró van iniciar el procés de recuperació per a la ciutat i per al cooperativisme dels diferents immobles que formaven part del patrimoni històric de l´associació.

No va ser fins al 1998 que es va signar un conveni entre l´Ajuntament, l´Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM), l´empresa d´urbanisme municipal PUMSA i la Unió de Cooperadors de Mataró, per iniciar el procés per a la creació d´una Fundació que tingués com objectiu la promoció i difusió de l´economia social a la ciutat i la gestió del seu patrimoni, a més de la creació d´una comissió promotora.

I el passat mes de març, la comissió promotora va aprovar la redacció definitiva dels estatuts i el Pla de gestió de la futura Fundació.