L´Ajuntament de Mataró instal·la unes 285 pilones per impedir que els vehicles ocupin les voreres

Aquesta setmana, del 7 a l´11 d´abril, l´Ajuntament inicia una nova fase del pla de pilones, instal·lant-hi de noves i substituint algunes d´antigues pel model homologat. En total està previst que se´n col·loquin unes 285 pilones noves en 11 vials de la ciutat.


L´objectiu de la instal·lació d´aquests nous mollons és la defensa de la utilització de la vorera per part dels vianants i el trànsit de les persones amb mobilitat reduïda. Les pilones eviten que conductors de vehicles aparquin, encara que sigui per carregar i descarregar, sobre les voreres. També s’ha intentat protegir contra l’aparcament indiscriminat de vehicles a indrets que han de quedar necessàriament lliures per facilitar la maniobra del servei de transport públic.

A més de la instal·lació de noves pilones, hi ha carrers que en els quals se substituiran les que hi ha pel model homologat que s´està unificant a la ciutat. Aquest model és un tub cilíndric de fundició d’un metre d’altura i uns 10 centímetres de diàmetre. El seu color és el gris fosc i presenta un anell d’acer inoxidable a la part superior que el fa més visible.

L´empresa que realitzarà els treballs és Serveis Integrals i compta amb un pressupost de 23.108,17 euros.

Els vials on es col·locaran els nous mollons són els següents:

. carrer Unió (entre la ronda Alfons XII), a la vorera mar: 35

. carrer Onofre Arnau (entre La Riera i el carrer Bisbe Mas), vorera muntanya: 26

. carrer Pascual Madoz (davant del CEIP Anxaneta), vorera ponent: 4

. carrer del Carme (entre el carrer del Parc i La Riera), vorera muntanya: 30

. carrer Catalunya, vorera llevant: 50

. passatge Andorra, vorera ponent: 8

. carrer Creu d´en Fins, vorera llevant i ponent segons s´escau: 67

I on se substituiran:

. carrer Sant Pelegrí (entre els carrers Pascual Madoz i de l´Hospital), vorera muntanya: 21

. ronda Bellavista, a les dues voreres: 7

. L´Esplanada, vorera llevant: 50

. carrer Montalt, vorera muntanya: 14.

La previsió inicial és que se´n col·loquin unes 285, però aquest número pot variar per la nova demanda de guals, o la instal·lació de nous elements com fanals, papereres, arbres o altra mobiliari urbà.