El Ple del CCM aprova per unanimitat el Pla Comarcal de Joventut del Maresme 2004

 


Totes les forces polítiques amb representació al Consell Comarcal del Maresme han votat favorablement el Pla Comarcal de Joventut del Maresme 2004, un document en la redacció del qual hi han participat, a més del CCM, 22 ajuntaments de la comarca. El Pla, que té com a filosofia facilitar als ajuntaments recursos i suport que afavoreixin el desenvolupament de polítiques locals de joventut a la comarca, estableix per aquest 2004 accions de sensibilització i educació intercultural, formació per a tècnics/ques i regidors/es de joventut, suport als grups de música de la comarca. També s’impulsarà una trobada comarcal de joves i es reforçarà com a eina de recursos el
Portal Jove
.


Els ajuntaments que han treballat amb el Consell Comarcal del Maresme en l’elaboració de les directrius del Pla Comarcal de Joventut 2004 han estat: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Dosrius, El Masnou, Mataró, Montgat, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. Les accions a desenvolupar al llarg de 2004 són les següents: Accions de sensibilització i educació intercultural Les actuacions a realitzar en aquest apartat es planificaran en col.laboració amb el Pla Comarcal d’Immigració del Maresme. S’està valorant la possibilitat de desenvolupar una prova pilot en una o dues zones, prèviament seleccionades, i en funció dels resultats, poder-les fer extensives a tota la comarca.
Accions de suport als Grups de Música Jove del Maresme El projecte consisteix en la realització de diverses accions encaminades a donar suport als joves músics en la tasca de promocionar les seves formacions musicals. Com a activitats concretes dins aquest apartat es preveu: -Crear una base de dades amb les formacions musicals del Maresme. -Realitzar activitats formatives encaminades a l’autopromoció dels grups. -Elaborar un directori dels recursos musicals del Maresme -Crear espais de trobada i de presa de contacte entre els grups i els agents culturals i musicals de la comarca.
Accions de formació i orientació per a professionals de joventut Aquest projecte consisteix en la realització d’accions de formació, orientació i assessorament sota formats diferents (jornades, seminaris, reunions, etc) que cobreixin necessitats i demandes específiques per part dels destinataris. Els àmbits de treball són el disseny, la planificació i el desenvolupament i avaluació de les polítiques locals en joventut. Les temàtiques sobre les que es centraran les accions formatives seran acordades periòdicament amb els destinataris.
Portal Jove del Maresme El Portal Jove és un espai virtual que recull informació comarcal sobre temes d’interès en matèria de joventut. La plana web està estructurada en diverses seccions (guia de recursos, agenda i notícies, institucions i joves i comunicació). Aquesta eïna té com a objectiu garantir l’accés dels responsables i professionals de joventut i dels i les joves de la comarca als recursos disponibles des de les diferents administracions.
Trobada comarcal de joves Aquesta acció es vincularà amb la celebralció del Festival Mundial de la Joventut que tindrà lloc al mes d’agost. Al Maresme, s’orgnanitzarà una Trobada on els joves puguin debatre sobre aquells temes que més els interessen de forma conjunta amb els responsables municipals i comarcals de joventut.