El pressupost del CCM per al 2016 puja un 4,75% respecte al d’aquest any

 

Després de 4 anys de reduccions, el pressupost del Consell Comarcal del Maresme creix. Ho fa en un 4,75% gràcies als increments de les àrees de Benestar Social, Promoció Econòmica i Medi Ambient. En total, el Pressupost del Consell Comarcal per al 2016 ascendeix a 30.255.000 euros. El Ple el va aprovar amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC, CiU i PSC), l’abstenció de la CUP i els vots contraris d’ICV, PP i C’s.

El Consell Comarcal del Maresme està dividit en 5 àrees operatives i Serveis Generals, com a àrea de suport administratiu, econòmic i legal a tots els serveis comarcals.

El repartiment del pressupost per àrees queda de la manera següent:

  • Medi Ambient: 16.615.117€
  • Educació i Joventut: 5.834.094€
  • Benestar Social, Salut Pública, Consum i Cultura: 5.174.872€
  • Serveis Generals: 1.225.837€
  • Promoció Econòmica: 1.100.752€
  • Serveis als Municipis i Planificació: 304.344

El pressupost comarcal, que des de 2011, havia anat minvant any rera any, creix el 2016 en un 4,75%. El president, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i la Vicepresidenta 1ª, Mònica Palacín, van valorar positivament aquest fet tota vegada que les àrees de creixement són les més sensibles amb les persones: Benestar Social, amb l’economia: Promoció Econòmica, i amb la sostenibilitat del territori: Medi Ambient.