El Servei d’Emprenedoria, punt d’atenció a l’emprenedor

A partir de gener de 2019, està previst que el Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme sigui Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE).

 

El Punt d’Atenció a l’Emprenedor s’encarrega de tramitar la constitució de determinades formes jurídiques d’empresa: Societat Limitada, Societat Limitada Nova Empresa, Societat de Comunitat de Béns o Empresari individual (autònom).
L’objectiu d’aquest nou recurs és oferir major rapidesa a l’emprenedor —substitueix 22 tràmits per un formulari— i evitar-li desplaçaments, en realitzar el tràmit administratiu de manera telemàtica i gratuïta, la qual cosa suposarà l’alta de l’empresa en aproximadament 48 hores.
A banda de la comunicació d’inici d’activitat a l’Agència Tributària, el formulari, un Document Únic Electrònic (DUE), permetrà fer tràmits relacionats amb la Seguretat Social:

  • Generació dels codis del Compte de Cotització.
  • Afiliació de l’empresari i alta de l’empresari en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  • Afiliació i alta dels treballadors.

També s’oferiran altres tràmits com la sol·licitud o reserva de marca o nom comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, o la inscripció de documentació de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Amb aquesta iniciativa, el Servei d’Emprenedoria completa totes les passes per a la creació d’un projecte empresarial: des de la idea, la viabilitat i el desenvolupament del pla d’empresa, fins a la consolidació en els tres anys posteriors a l’inici. També posa a disposició de les persones emprenedores, durant tot l’any, formació encaminada a dotar-les de recursos per als seus projectes o negocis.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Servei d’Emprenedoria
Consell Comarcal del Maresme
emprenedoria@ccmaresme.cat  
Tel. 93 693 14 50