El servei de monitoratge del transport escolar del Maresme obté el segell de qualitat QAI10

  


El servei de monitoratge del trasport escolar que porta a terme l’empresa SENFO a la comarca del Maresme ha obtingut el segell de qualitat QAI10 que certifica que tant els procediments com el model de treball que segueix l’empresa es guien per uns criteris de cerca del nivell òptim de qualitat per a l’educació.


El segell de qualitat QAI10 (Qüestionari d’Avaluació Inicial) és una certificació dissenyada pels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme que permet avaluar el nivell òptim de qualitat de les activitats extraescolars i de les activitats de lleure en temps de migdia de primària i secundària i que ara ha estat ampliat a les activitats de monitoratge de transport escolar. Era necessari que s´implantés també el segell de qualitat al servei de monitoratge de transport escolar donat que aquest espai també té un important valor educatiu, tant pel que fa a compartir temps d’oci amb els companys com per la part que implica de formació en valors, hàbits i comportament dels menors en espais d’ús públic. En els 10 criteris bàsics que contemplen la certificació de qualitat QAI10 s´ha donat una major importància a la existència de protocols que facilitin la comunicació entre les parts: escola, pares i empresa. També s´ha prioritzat la preparació professional dels monitors en aspectes com: identificació del seu paper com educadors, coneixement explícit de les mesures d´evacuació de l´autocar en cas d´accident, i una planificació i seguiment dels objectius a assolir en aquest temps de trajecte escolar. Per el proper curs 2008-09 el Consell Comarcal dedicarà recursos formatius per a millorar les competències professionals dels monitors que vulguin treballar en el servei de transport escolar a la comarca.