Els agents turístics locals es posen a treballar per “vendre” conjuntament el poble

Canet: Modernisme a la vora del mar

El Pla de desenvolupament turístic de Canet ha posat de manifest les mancances i els punts forts del nostre municipi en l’àmbit del turisme.
Entre d’altres coses, Josep Cerveró, director d’Ati Markefin va destacar als més de trenta representants d’establiments, entitats i empreses relacionades amb el turisme a Canet la importància de treballar plegats, planificant les actuacions i posicionant el municipi al voltant dels elements més importants de Canet: El modernisme i el mar. Canet: Modernisme a la vora del mar.


El sector públic i el privat, treballaran conjuntament a partir d’ara, per aconseguir els objectius marcats. S’ha creat una comissió de treball que es trobarà periòdicament per tirar endavant les idees que tots els responsables turístics van aportant.

Entre d’altres actuacions proposades, podem destacar-ne aquestes:

-Creació d’una Oficina d’Informació i Turisme a la Casa museu Domènech i Montaner
-Senyalització turística
-Edició de fulletons temàtics
-Ampliar l’oferta d’allotjament hotelera
-Creació de productes propis, com són els Vitralls de Canet
-Realitzar una guia de comerciants completa i actualitzar-la periòdicament
-Crear un tren modernista que permeti la visita als tres àmbits de Canet: Modernisme, muntanya i mar
-Creació d’un Centre Artesanal
-Cercar sinèrgies amb els municipis veïns a nivell de negocis turístics i productes
-Crear un logotip pel Canet Turisme que podria ser el drac modernista
-Formació de professionals de sectors relacionats amb el turisme

El Pla de desenvolupament turístic s’ha presentat el dijous 3 d’abril de 2003 a la Casa museu Domènech i Montaner.