Els ajuntaments d’Alella i Teià són els primers a adherir-se al Projecte de suport a la gestió de les activitats extraescolars que impulsa el CCM

 


El proper curs escolar 2005-2006, el Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa un nou servei adreçat a ajuntaments, a comunitats escolars i a entitats que imparteixen activitats fora de l’horari escolar. Es tracta d’un projecte que dóna suport a les activitats extraescolars que gestionen les associacions de mares i pares o els propis ajuntaments i té com a finalitat vetllar perquè aquestes reuneixin uns requisits òptims de qualitat. Els primers ajuntaments a adherir-se a aquest nou servei han estat els d’Alella i Teià.


A Catalunya, segons dades del Pacte Nacional per l’Educació, el 81% de les Associacions de mares i pares d’alumnes dels centres docents organitzen activitats fora de l’horari lectiu, suplint d’aquesta manera algunes de les responsabilitats de l’administració educativa. Això, però, no ha de ser un obstacle perquè aquestes activitats es realitzin de manera professionalitzada, amb qualitat i amb una avaluació permanent. Amb aquest objectiu neix el Servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars que el Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el curs 2005-2006. El Servei compta amb tres nivells. Un destinat a ajuntaments, un altre per a les associacions de mares i pares d’alumnes i, un tercer, per a les entitats que imparteixen activitats extraescolars a la comarca. Tots ells s’emmarquen en l’objectiu de donar suport a la gestió de les activitats complementàries i de certificar que aquestes es realitzen en un nivell òptim de qualitat per a l’educació dels infants i els joves. Per fer-ne el control, el Consell Comarcal ha establert el sistema d’avaluació QAI que analitza diferents estadis de l’activitat i de l’empresa o professional que la imparteix. El CCM certificarà les entitats que realitzin activitats extraescolars en els municipis que s’hi adhereixin i farà un seguiment de les diferents activitats per tal d’assegurar que aquestes compleixen un requisits mínims de qualitat. A més, donarà suport tècnic, realitzarà cursos de formació en habilitats pedagògiques per a talleristes i monitors i coordinarà amb els ajuntaments iniciatives i projectes educatius d’interès comarcal. A més, el CCM crearà un cercador d’entitats i activitats extraescolars certificades i disposarà d’una borsa de monitors/es per treballar en els municipis de la comarca. Els ajuntaments de Teià i Alella han estat els primers a adherir-se al projecte. Tot i això, n’hi ha d’altres ajuntaments de la comarca que ja han mostrat el seu interès en subscriure el conveni amb el Consell Comarcal per tal de poder implementar aquest servei el curs vinent.