Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de juliol de 2005


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 19 de juliol de 2005, a les 17:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de març de 2005.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de data 24 de maig de 2005.
-2.- Presentació de la proposta d´adjudicació dels treballs per a l´elaboració del Pla Estratègic del Maresme.
-3.- Presentació dels treballs del Comitè de seguiment de la implantació de la Televisió Digital Terrestre.
-4.- Proposta de conveni i model de gestió del Centre d´Acollida d´Animals Abandonats.
-5.- Presentació de la proposta de conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i la Secretaria d´Habitatge de la Generalitat per a la gestió de la rehabilitació, lloguer social i jove d´habitatges al Maresme.
-6.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 28 de juny de 2005 El president Pere Almera i Puiggròs