Els ajuts de lloguer tramitats aquest any per l’Oficina d’Habitatge del Maresme ascendeixen a prop de 6,5 milions d’euros

2.550 famílies han aconseguit ajuts al lloguer gràcies a la tramitació de les diferents convocatòries feta per l’Oficina d’Habitatge del Maresme aquest 2023. El valor total dels ajuts atorgats s’eleva a 6.452.655€, una quantitat que supera en un 10,68% les xifres de 2022.

L’Oficina d’Habitatge del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 24 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia).

El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una Borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.

En el decurs d’aquest any ha tramitat 3.326 expedients en el conjunt de convocatòries obertes per l’Agència d’Habitatge de Catalunya per ajudar diferents col·lectius (persones grans, joves, majors de 36 anys…) a fer front a les despeses del lloguer de l’habitatge.