Menys contractes de lloguer al Maresme i a un preu més elevat

Durant el primer trimestre de l’any s’han signat 2.056 contractes de lloguer d’habitatges al Maresme. És un 4,19% menys que en el mateix període de 2023, però la caiguda a la comarca ha estat menor que la registrada a Barcelona ciutat on es comptabilitza un descens del 9,77%.

L‘informe trimestral sobre l’evolució del lloguer i la compravenda d’habitatges que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal també mostra que el preu del lloguer ha augmentat un 1,88% respecte al darrer trimestre de 2023, un increment que arriba al 6,46% en la comparativa interanual.

Amb aquestes pujades del mercat de lloguer, el preu mitjà que es paga a la comarca per arrendar un habitatge s’enfila als 867,81€ mensuals i supera els 1.000 euros en 12 municipis: Sant Vicenç de Montalt (1.786,78€), Cabrils (1.335,05€), Premià de Dalt (1.314,67€), Alella (1.290,52€), Teià (1.244,22€), Tiana (1.154,95€), Cabrera de Mar (1.143,06), Sant Andreu de Llavaneres (1.126,76€), Vilassar de Mar (1.092,99€) Montgat (1058€), Caldes d’Estrac (1.000, 02€) i el Masnou (1.000,12€).

Els municipis maresmencs on és més econòmic llogar un habitatge són Tordera (612,78€), Palafolls (650,77€), Malgrat de Mar (682,90€) i Pineda de Mar (686,44€).

La compravenda també cau en termes interanuals

Gairebé el 30% de les transaccions de compravenda immobiliàries registrades a l’àrea metropolitanadurant el primer trimestre de 2024 s’han efectuat en el Maresme. En total se n’han comptabilitzat 1.307, una xifra que supera en un 10,20% les del trimestre anterior, però que manté un balanç negatiu del 6,11% en la comparativa interanual.

El 77% de les compravendes (1.007) han estat d’habitatges de segona mà amb un preu mitjà de 2.513,99€/m2; s’han registrat 298 transaccions d’habitatges nous a un preu mitjà de 2.773,16€/m2 i només s’han comptabilitzat 2 compravendes d’habitatges protegits a un preu mitjà de 2.436,97€/m2.

El preu dels habitatges al Maresme ha augmentat un 2,87% respecte al trimestre anterior i un 4,09% en comparació amb el mateix període de 2023.

Trobeu tota la informació en aquesta infografia interactiva

El lloguer de l’habitatge al Maresme s’endú el 50% dels ingressos familiars

No hi ha cap norma, però els experts coincideixen a establir que no s’hauria de destinar més d’un 30% dels ingressos a pagar l’habitatge. A tots els municipis de la comarca, i en concret en el cas del lloguer, el percentatge emprat supera amb escreix aquesta proporció. L’informe sobre el comportament del Mercat Immobiliari al Maresme l’any 2023, elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, mostra que l’esforç econòmic de les families per fer front a les despeses de lloguer se situa en el 50% amb una àmplia forquilla que oscil·la entre el 38,51% d’Òrrius i el 77,81% de Sant Vicenç de Montalt.

En aquest darrer municipi, igual que a Cabrils, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Iscle de Vallalta els percentatges -segons constata l’Observatori- poden estar distorsionats per la convivència de torres de grans dimensions i pisos o apartaments i el volum de contractes realitzats de cada tipologia.

Treient aquests municipis, la mediana comarcal se situa a l’entorn del 50% superant-se aquest percentatge a Alella, Caldes d’Estrac, Calella, Dosrius, El Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Santa Susanna i Vilassar de Mar. A l’altra banda, Òrrius i Tordera són els municipis on l’esforç familiar per al pagament del lloguer és més reduït, un 38,51% i un 41,01% respectivament.

l’informe de l’Observatori també recull dades de l’activitat constructora, de les transaccions de compravenda, els contractes de lloguer formalitzats i els ajuts rebuts a la comarca per fer front a les despeses d’arrendament.

Retrocés del mercat immobiliari

El mercat immobiliari va patir un important retrocés l’any passat. Van disminuir les transaccions de compravenda i també els contractes de lloguer.

Al Maresme es van registrar 12.953 moviments immobiliaris, el 57,22% dels quals van ser contractes de lloguer i el 42,78% restant compravenda. El nombre de contractes d’arrendament (7.412) és la xifra més baixa des de 2009 i respecte a l’any anterior va recular un 10,9%.

Els registres mostren que el preu mitjà del lloguer al conjunt de la comarca es va situar en els 833,45 euros mensuals, un 7,25% més que l’any anterior.

Les transaccions de compravenda d’habitatges (5.541) encara van caure més. La davallada respecte a l’any anterior s’eleva al 16,4%, un comportament divergent al del conjunt del territori català on es va registrar un increment del 5,8%.

El 88,4% de les transaccions de compravenda han estat d’habitatge de segona mà per un 11,6% d’habitatge nou. En termes absoluts, s’han realitzat 4.900 compres d’habitatge usat i 641 d’habitatge nou.

Contrasta el comportament de Teià on el 52,9% de les transaccions de compravenda han estat d’habitatge nou, seguit per Montgat amb un 40,4% i un 26,2% a Arenys de Mar. En canvi, totes les transaccions de compravenda que s’han dut a terme a Òrrius, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta han estat d’habitatge usat.

Tiana és el munici amb el preu per metre quadrat més elevat del Maresme (5.042,12€/m²) i Tordera, la localitat on, de mitjana, el metre quadrat és més econòmic (1.401,54€/m²). Es dona la circumstància que en aquest municipi, igual que a Calella, Canet de Mar, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar i Sant Pol de Mar és més car el metre quadrat de segona mà que no pas el nou.

D’entre els municipis maresmencs de més de 5.000 habitants Vilassar de Mar és on, de mitjana, el metre quadrat construït és més car (3.888,9€/m²) i, també, quan l’habitatge és de segona mà (3.690,88€/m²).

1.063 nous habitatges

L’any 2023 el nombre de béns immobles al Maresme es va situar en els 336.453, només 14 més que l’any 2022. En funció del seu ús, el 61,9% dels immobles tenen un ús residencial, un 26,6% de magatzem, un 4,1% es destina a ús comercial, un 1,8% a l’ús industrial i un 1,5% es destina a altres usos (esportiu, sanitari, comercial, religiós, cultural, etc.).

Pel que fa al parc residencial, en el conjunt de la comarca el seu nombre se situa en els 208.431, en incrementar un 0,5% en relació al 2022. Un augment que és superior al del conjunt de Catalunya (0,4%). En termes absoluts, el creixement al Maresme ha estat de 1.063 habitatges.

A escala municipal, el major increment relatiu s’ha experimentat a Montgat (2,64%), seguit per Tiana (1,72%) i el Masnou (1,41%). En valors absoluts, els increments més voluminosos s’han produït a Mataró (300), el Masnou (143) i Montgat (132).

1.103 habitatges en construcció

L’activitat constructora al Maresme, considerant els habitatges visats del col·legi d’aparelladors, ha baixat un 19,3% respecte l’any 2022. Durant 2023 es va iniciar la construcció de 1.103 habitatges, 909 lliures i 194 vinculats a promocions de protecció oficial.

En funció de la tipologia, el 78,7% dels habitatge iniciats són en bloc, un 14,0% són habitatges aïllats i un 7,4% adossats.

La nova construcció d’habitatges de protecció es concentren en 3 municipis: Montgat (130), Sant Andreu de Llavaneres (51) i Arenys de Mar (13). D’habitatges lliures se n’han iniciat en tots els municipis, sent Mataró la localitat amb més concentració (122).

A Caldes d’Estrac, Dosrius, Òrrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Vicenç de Montalt tots els habitatges que s’han començat a construir són de tipus aïllat. A Malgrat de Mar hi destaquen les promocions d’habitatges adossats (69,6%) així com també a Teià (63,2%). Al Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar tots les promocions d’habitatge lliure són en bloc. I ho són el 97,8% de les d’Arenys de Munt, el 96,2% de Montgat, el 92,9% de Calella, el 90,6% de Canet de Mar i el 90% de Santa Susanna.

Per altra banda, l’any passat es van acabar de construir 903 habitatges lliures i 123 de protecció oficial; el 81,2% en bloc, el 12,3% aïllats i el 6,5% adossats.

Per municipis, Mataró és on més habitatges s’han acabat (195) seguit per Teià (90), el Masnou (88) i Arenys de Mar (80).

Trobareu totes les dades en l’informe del Mercat Immobiliari al Maresme 2023 elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme obre la convocatòria per adjudicar 2 habitatges de lloguer assequible a Montgat

El Servei de Gestió d’Habitatge de Lloguer Social i Assequible del Maresme ha obert la convocatòria per ajudicar els 2 pisos cedits per l’Ajuntament de Montgat per facilitar l’accés de la població amb rendes mitjanes i baixes a un habitatge digne.

Els 2 pisos, ubicats a la Plaça de Pere de José Hermens, estan destinats a unitats de convivència d’entre 2 i 4 persones i la seva quota mensual (incloent l’import de la taxa de residus i de comunitat de propietaris) ascendeix a 773,03€/mes en el cas del primer habitatge de i 878,09€/mes en el segon.

Les persones adjudicatàries han de complir els requisits de la convocatòria, entre d’altres ser majors de 18 anys, estar empadronades a Montgat i destinar l’habitatge a l’ús de domicili habitual i permanent durant els 7 anys de vigència del contracte de lloguer. A més, és requisit indispensable que estiguin incrites, admeses i acceptades en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de protecció Oficial de Catalunya.

De fet, el Consell Comarcal contactarà amb aquestes persones mitjançant un missatge al telèfon mòbil i/o una notificació per informar-les de la convocatòria i, en el cas que hi estiguin interessades, com poden tramitar la sol·licitud. El termini finalitza el 25 de juliol.

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Presentació de sol·licituds: del 15 d’abril al 10 de maig

Les persones titulars d’un contracte de lloguer que tinguin entre 36 i 64 anys (a data 26 de febrer de 2024) ja poden presentar la seva sol·licitud per accedir a l’edició 2024 dels ajuts de lloguer. El termini finalitza a les 14h del 10 de maig.

Per accedir-hi, cal -entre d’altres requisits- que l’habitatge o habitació llogada per la qual es demana l’ajut sigui la residència habitual i el preu de l’arrendament sigui igual o inferior als 900 euros mensuals en el cas d’un habitatge o els 450€/mes si es tracta d’una habitació. A més, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos que no superi els 24.301,58€.

En aquest document podeu consultar tots els requisits i la documentació perquè l’es persones d’entre 36 i 64 anys puguin presentar la sol·licitud d’ajuts al lloguer

TRAMITACIÓ

TELEMÀTICA

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

PRESENCIAL

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

La compra d’habitatges al Maresme escurça distàncies amb el lloguer

Tal com recull el Pla d’Actuació Comarcal, aprovat recentment, l’habitatge és una de les prioritats del Consell Comarcal per aquest mandat i requerirà de la implicació de totes les administracions locals per focalitzar els esforços en afavorir l’accés a l’habitatge en el conjunt del Maresme. És per això que l’Observatori de Desenvolupament Local amplia el seu camp d’anàlisi complementant l’informe anual de l’evolució del mercat immobiliari al Mareme amb reculls de dades trimestrals.

L’objectiu és posar a l’abast dels ajuntaments xifres recents que ajudin en la presa de decisions i, a la vegada, començar a mesurar l’impacte de l’Índex de referència en el preu dels lloguers que ha entrat en vigor aquest mes de març i que afecta a 25 municipis de la comarca.

El primer d’aquests informes recull les dades de compravenda i de lloguer del darrer trimestre de 2023 en els 30 municipis del Maresme, així com l’evolució dels preus.

Les xifres del quart trimestre de 2023 indiquen que el nombre de contractes de lloguer a la comarca continua sent superior al de compravenda (1.691 davant de 1.186), però repecte al trimestre anterior hi ha una certa frenada del lloguer i una remuntada de la compravenda principalment d’habitatges de segona mà. La comparativa interanual mostra un clar descens en els dos tipus de transaccions arribant a un descens del 22,07% en el nombre de contractes del lloguer i a un 5.57% en els de compra.

Només quatre municipis maresmencs han registrat un augment interanual dels contractes de lloguer. Es tracta de Cabrera de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar i Sant Iscle de Vallalta.

Pel que fa als preus, la mitjana del lloguer al Maresme és de 851,79 euros, una quantitat que s’ha incrementat en un 0,33% respecte al trimestre anterior i un 5,57% en comparació amb el mateix període de 2022.

Tot i això, hi ha substancials diferències entre els 30 municipis de la comarca. En 12 poblacions el preu del lloguer supera els 1.000 euros i en tres d’ells el preu està per sobre de la mitjana de l’Àrea Metropilitana (1.178,05€). Són Alella (1.312,41€), Cabrils (1.391, 10) i Sant Vicenç de Montalt (1.416,93). La resta de municipis de la comarca amb lloguers superiors al miler d’euros són: Cabrera de Mar (1.021,90), Montgat (1,032,01), Premià de Dalt (1.106,18), Sant Andreu de Llavaneres (1.126,52), Sant Pol de Mar (1.116,60), Teià (1.095,22), Tiana (1.061,69) i Vilassar de Mar (1.098,83).

Pel que fa a la compra d’habitatges, es concentra majoritàriament en la segona mà. De les 1.186 transaccions registrades, només 239 van ser de nova construcció. L’oferta i la demanda fa que els preus tendeixin a la unificació. Així, el preu/m2 de l’habitatge nou al Maresme ha baixat interanualment dels 3.090,42 euros/m2 als 2.480,60€. En canvi, el preu de l’habitatge usat ha crescut dels 2.421,95€/m2 als 2.433,55€.

La mitjana del preu m2 de l’habitatge de compra se situa en el Maresme en els 2.443,87€ per sota dels 2.876,73€ de l’Àrea Metropolitana.

Podeu ampliar aquesta informació consultant la infografia interactiva elaborada per l’Observatori de Desenvolupament Local que permet visualitzar les dades i l’evolució del mercat de l’habitatge a cada municipi de la comarca

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones de 35 anys o menys

Presentació de sol·licituds: de l’11 de març a les 15h del 12 d’abril

Les persones titulars d’un contracte de lloguer de 35 anys (a data 26 de febrer) o menys ja poden presentar la seva sol·licitud per accedir a l’edició 2024 dels ajuts de lloguer. El termini finalitza a les 15h del 12 d’abril.

Per accedir a la subvenció, que serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual d’un habitatge o una habitació, cal complir una sèrie de requisits, entre d’altres que el preu de lloguer mensual sigui igual o inferior als 900 euros en el cas d’un habitatge o els 450€/mes si es tracta d’una habitació. A més, els ingressos de la persona titular del contracte d’arrendament no poden haver superat els 24.301,57€ durant l’exercici 2022.

TRAMITACIÓ

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

PRESENCIALMENT

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a persones majors de 65 anys

Presentació de sol·lcituds: del 27 de febrer al 27 de març

Avui s’ha obert la convocatòria d’ajuts per facilitar que les persones de més de 65 anys puguin fer front a la despesa de lloguer de l’habitatge on viuen habitualment. Per accedir-hi cal que els ingressos de la unitat de convidència no superin els 24.301,57€/any i que el preu màxim del lloguer sigui igual o inferior a 900 euros mensuals, en el cas d’un habitatge, o els 450€/mes si es tracta d’una habitació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de març

TRAMITACIÓ

La tramitació es pot fer telemàticament a través de 2 canals:

PRESENCIALMENT

També es pot fer la tramitació presencialment a l’Oficina d’Habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró) de dilluns a divendres entre les 9:00h i les 1400h

S’ha d’aportar la SOL·LICITUD DE L’AJUT complimentada juntament amb el contracte de lloguer, tots els rebuts de lloguer pagats de l’any 2024, la sol·licitud de la transferència bancària o document equivalent per a pagaments i la declaració responsable d’ingressos si s’escau.

L’Oficina d’Habitatge del Maresme es traslladarà un cop al mes a Sant Pol de Mar per atendre la ciutadania del municipi

A partir del mes de març la ciutadania de Sant Pol de Mar ja no s’haurà de traslladar del municipi per tramitar temes relacionats amb l’habitatge. Serà l’Oficina del Maresme la que, gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament de la població i el Consell Comarcal, es desplaçarà per atendre les peticions ciutadanes.

El conseller d’Habitatge, Pep Ripollès, ha manifestat que serveis com aquest demostren que “quan les administracions anem de la mà hi ha un benefici directe de la ciutadania” tot afegint que la voluntat d’aquest Consell Comarcal és “posar a disposició dels ajuntaments tots aquells serveis que els facilitin la gestió diària i donar una millor cobertura a les necessitats de la població“.

Sant Pol de Mar serà el vuitè municipi on l’Oficina d’Habitatge del Maresme es desplaça en dies concrets per donar atenció directa a la ciutadania en temes com les diferents línies d’ajuts de lloguer, la inclusió d’habitatges a la Borsa comarcal de Lloguer, les inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, informació relativa a l’Índex de referència de preus de lloguer o l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques derivades de situacions d’emergència social.

Els municipis on es desplaça actualment l’Oficina d’Habitatge del Maresme són: Arenys de Mar, Canet de Mar, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar.

El servei a Sant Pol es prestarà el primer dimecres de mes i començarà el 6 de març. L’atenció es farà a les dependències municipals dels Serveis Socials (Plaça Antoni Sauleda s/n)

Aquest vídeo mostra el funcionament de la Borsa comarcal de Lloguer que gestiona el Consell Comarcal del Maresme:

25 municipis del Maresme tindran topall en el preu del lloguer d’habitatges

La Generalitat ha anunciat que al llarg del mes de febrer entrarà en vigor la limitació dels preus del lloguer en els 140 municipis catalans declarats com a zona de mercat residencial tensionat. 25 d’aquestes localitats són del Maresme. Només queden fora Òrrius, Dosrius, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta i Tordera.

La limitació dels preus implicarà que la quantia del lloguer dels nous contractes, un cop aplicat l’IPC, no podrà superar la del darrer contracte vigent i que el preu dels pisos que entrin de nou al mercat de lloguer, quan siguin propietat d’un gran tenidor (persona física o jurídica que tingui en propietat almenys cinc immobles), l’establirà l’índex de referència del lloc on estigui ubicat.

El Consell Comarcal celebra aquesta mesura i confia que serveixi per facilitar l’accés a l’habitatge en els municipis altament tensionats on els preus de lloguer han pujat per sobre del poder adquisitiu de la ciutadania.

Les darreres dades de l’Incasòl (Institut Català del Sòl) relatives al primer trimestre de 2023 situen el Maresme com la quarta comarca catalana amb lloguers més elevats (darrera el Barcelonès, el Garraf i el Baix Llobregat). El preu de lloguer mitjà al Maresme a principis d’e 2023 era de 815 euros. Una pujada de 74,98€ respecte a 2022 en què el preu mitjà del lloguer al Maresme se situava en els 740€/mes.

A l’esfera local, 10 dels 20 municipis catalans on el preu mitjà de lloguer supera els 1.000 euros mensuals són maresmencs. Es tracta de:

 • Sant Vicenç de Montalt – 1.559,02 euros
 • Cabrils -1.521,73 euros
 • Cabrera de Mar – 1.347,50 euros
 • Santa Susanna – 1.303,33 euros
 • Alella -1.200,95 euros
 • Caldes d’Estrac – 1.175 euros
 • Premià de Dalt – 1.145,19 euros
 • Tiana – 1.088,87 euros
 • Vilassar de Mar – 1.038,48 euros
 • Montgat – 1.005,96 euros

A més, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils encapçalen la llista de municipis catalans amb un lloguer més elevat.

El Servei comarcal de gestió d’habitatges de lloguer social i assequible comença a caminar amb 3 pisos en cartera

El Ple celebrat dimarts va donar el tret definitiu de sortida per facilitar la posta en marxa del Servei de gestió d’habitatges social i assequible que impulsa el Consell Comarcal del Maresme per ajudar els ajuntaments a dinamitzar el mercat de l’habitatge social en els seus municipis.

Per unanimitat de tots els grups comarcals es va aprovar definitivament la creació d’aquest nou servei comarcal així com les Bases generals que estableixen el procediment d’adjudicació dels habitatges que els ajuntaments posin a disposició del Consell Comarcal.

De fet, el nou servei que es prestarà directament des de l’Oficina d’Habitatge del Maresme ja neix amb una cartera de 3 pisos: 2 cedits per l’Ajuntament de Montgat i 1 per l’Ajuntament de Canet de Mar. El conseller d’Habitatge, Pep Ripollès, ha manifestat que “veient l’interés que el servei ha despertat entre els ajuntaments, preveiem que en els propers mesos comptarem amb més habitatges per posar en el mercat a preus assequibles“.

Ripollès també ha dit que les administracions “hem de fer un esforç per frenar la tensió habitacional que està expulsant veïns i veïnes dels nostres municipis” i ha posat en valor les diferents iniciatives que hi ha, com la Borsa de Lloguer del Maresme, que treballen per augmentar l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles i garantir d’aquesta manera l’accés de la població a un habitatge digne i a un preu just.

Tal com adverteixen diferents estudis, el Maresme és un territori amb un mercat de l’habitatge altament tensionat. Els preus han pujat per sobre del poder adquisitiu de la ciutadania i el parc d’habitatges de lloguer és limitat.

Les darreres dades de l’Incasòl (Institut Català del Sòl) relatives al primer trimestre de 2023 situen el Maresme com la quarta comarca catalana camb lloguers més elevats (darrera el Barcelonès, el Garraf i el Baix Llobregat). El preu de lloguer mitjà al Maresme a principis d’aquest any era de 815 euros. Una pujada de 74,98€ respecte a 2022 en què el preu mitjà del lloguer al Maresme se situava en els 740€/mes.

A l’esfera local, 10 dels 20 municipis catalans on el preu mitjà de lloguer supera els 1.000 euros mensuals són maresmencs. Es tracta de:

 • Sant Vicenç de Montalt – 1.559,02 euros
 • Cabrils -, 1.521,73 euros
 • Cabrera de Mar – 1.347,50 euros
 • Santa Susanna – 1.303,33 euros
 • Alella -1.200,95 euros
 • Caldes d’Estrac – 1.175 euros
 • Premià de Dalt – 1.145,19 euros
 • Tiana – 1.088,87 euros
 • Vilassar de Mar – 1.038,48 euros
 • Montgat – 1.005,96 euros

A més, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils encapçalen la llista de municipis catalans amb un lloguer més elevat.