Es començaran a aplicar millores a la mobilitat del Maresme el segon semestre de 2010

  

{J}El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ERC), amb l’abstenció del PP i amb el vot en contra d’ICV el document
Propostes per a la Mobilitat del Maresme
que recull les actuacions en mobilitat que es faran al Maresme a curt, a mig i a llarg termini.


El document ha estat treballat conjuntament per la Comissió Especial de Mobilitat creada al Consell Comarcal del Maresme el 2008 i pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El document fa unes reflexions globals sobre les infraestructures i els serveis viaris i ferroviaris de la comarca; proposa actuacions concretes de millora de les infraestructures de mobilitat i del transport públic del Maresme i especifica que abans del 30 de setembre d’aquest any s’aprovarà un calendari d’execució i es determinaran les previsions financeres tot concretant ja les actuacions per l’any 2010. Una de les actuacions que ja té data en el document és el de l’aplicació de bonificacions en els peatges . Es proposa un nou model de política de peatges, específic per a la C-32 al seu pas pel Maresme , que va estretament lligat al procés de definició i execució de les alternatives de l’actual N-II. El compromís és començar a aplicar un sistema de bonificació per als ciutadans del Maresme a partir del segon semestre de 2010 seguint el següent model: Peatge troncal i lateral de Vilassar de Dalt: Bonificació acumulativa en els dies feiners que serà del 20% per als vehicles ecològics, del 20% per als vehicles amb ocupació alta (3 o més ocupants) i del 25% per aquells usuaris que realitzin més de 16 viatges al mes de dilluns a divendres. Aquestes bonificacions es poden anar acumulant de manera que els vehicles que compleixin tots els requisits arribarien a obtenir un descompte del 65% de l’import del peatge.
Peatge troncal de Santa Susanna: En el moment que entri en servei el tram Palafolls-Tordera de la C-32 s’articularà un descompte singular en la barrera troncal de Santa Susanna per als usuaris amb origen o destí Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera, i que accedeixin per l’anllaç 130 (Malgrat de Mar – Palafolls – Tordera). Consistirà en no aplicar a aquests usuaris, de manera temporal, l’increment del 30% previst en la concessió per al moment de l’entrada en servei del tram Palafolls-Tordera de la C-32. Aquests criteris es modificaran en el moment que s’aprovi definitivament l’estudi informatiu de la Ronda del Baix Maresme amb bonificacions acumultatives que podran arribar fins al 85% en les barreres troncal i laterals de Vilassar de Dalt. I es tronarà a modificar en el moment que s’iniciïn les obres per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Ronda del Baix Maresme i fins al seu acabament, de manera que s’augmentarà la bonificació que podrà arribar al 100% tant en els peatges troncals i laterals de Vilassar de Dalt com en els transits interns del Maresme.
Podeu consultar el total de propostes de millora de la mobilitat al Maresme, clicant sobre la imatge:
 

Clic aquí per a pdf