Es constitueix una Comissió Tècnica per avançar en la definició del futur ens d’habitatge social del Maresme

El Ple del Consell Comarcal, celebrat dimarts, va donar un nou pas per a la constitució d’un ens d’habitatge social al Maresme.

Es va aprovar la creació d’una Comissió Tècnica – integrada per personal polític i tècnic- per estudiar com s’hauria de gestionar el nou organisme, debatre sobre quina naturalesa jurídica hauria de tenir i quins serveis hauria de prestar.

La Memòria que elabori aquesta Comissió amb els aspectes tècnics, jurídics i econòmics s’elevarà al Plenari comarcal per a la seva aprovació.

La comissió està integrada per:

  • Marc Bosch i de Doria, conseller delegat de Serveis a les Persones
  • Joaquim Arnó i Porras, conseller delegat de Planificació Estgratègica
  • Susana López Rico, conselllera comarcal del PSC
  • Iolanda López Morales, directora de Serveis Jurídics i Recursos Humans del Consell Comarcal del Maresme
  • Beatriz Albert González, tècnica superior d’Intervenció del Consell Comarcal del Maresme
  • Javier Martínez Gómez, gerent de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS) i tècnic expert.