El Consell Comarcal del Maresme ofereix una Guia de llibres amb perspectiva de gènere i LGTBI

La cultura ens facilita un munt d’eines per visibilitzar les mancances que com a societat encara ens afecten i, a la vegada, es converteix en un potent instrument per aconseguir millores i canvis que ens permetin caminar cap a una nova societat més igualitària, respectuosa i lliure.

Al mateix temps, la literatura és un canal molt potent de transmissió i contribueix a crear una concepció del món, de les persones i de les coses, reproduint també rols i estereotips de gènere,
mites i creences. Especialment important és aquest fet quan parlem de literatura infantil i juvenil, ja que ens estem dirigint a un públic “en construcció” i cal tenir molt en compte aquest factor a l’hora de pensar i oferir publicacions i continguts.

És per això que un any més, a les portes de Sant Jordi el Consell Comarcal del Maresme – at través de l’Àrea d’Equitat i Acció Social- ofereix a les biblioteques i al públic en general un repositori de llibres amb perspectiva de gènere i LGTBI.

A banda de la Guia general que recull la importància de les lectures inclusives, les obres seleccionades s’han diferenciat en funció del públic al qual van destinades i es classifiquen en 7 temàtiques:

  • Rols de gènere
  • Noves masculinitats
  • LGBTI+
  • Empoderament i violència masclista
  • Educació sexual i afectiva
  • Dones històriques
  • Diversitat cultural i familiar (+conflictes armats)..