L’Ajuntament de Vilassar de Mar es queixa a Fecsa-Endesa pel continus talls de llum

L’alcalde de Vilassar de Mar, Pere Almera, ha enviat avui una carta a la companyia Fecsa-Endesa per expressar una queixa formal del servei que està oferint al municipi. La queixa no només ve motivada pels talls de subministrament que ahir diumenge i durant aquest matí han afectat unes 400 persones del barri de la Xinesca sinó per les repetides fallides en el subministrament que s’han anat succeint en els darrers mesos. La setmana passada el nucli antic va ser l’escenari de nous talls de llum.


La carta enviada per l’alcalde s’acompanya d’un informe realitzat per l’enginyer municipal on es detallen les interrupcions repetitives que durant l’estiu s’han produït a Vilassar de Mar. També s’adjunten les propostes per solucionar-ho que a parer de l’enginyer serien les següents:

-garantir les tensions nominals de les xarxes elèctriques.

-procedir a l’estudi real de la demanda i a partir d’aquí redimensionar la xarxa de distribució i estacions transformadores.

-procedir al canvi de totes aquelles línies aèries del nucli antic que poden ser causa de sobretensions dins del sistema elèctric.

La carta no és la primera que amb aquesta intenció s’ha fet arribar a la companyia Fecsa. Al mes de juliol es va enviar una altra missiva per demanar millores i explicacions per diferents problemes amb la xarxa elèctrica que s’havien produït.