L’Ajuntament d’Arenys de Munt i l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona signaran un conveni de col·laboració

És a punt de signar-se un conveni de col·laboració entre l´Ajuntament d´Arenys de Munt, i l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, relatiu a la realització d´un taller de teatre a l´IES Domènec Perramon.


Aquesta activitat està organitzada per l´A.M.P.A. del centre, i en el seu finançament, a més a més de l´Ajuntament i de la Diputació també i col·laborarà l´esmentada Associació de Pares i Mares.

Els objectius perseguits amb la creació d’aquest Taller de Teatre són:

a) Contribuir a la formació personal dels alumnes a través d’un millor coneixement del propi cos des de la perspectiva d’emissor de signes i, per tant, afavorir la maduresa personal i millorar la capacitat expressiva i comunicativa.

b) Fomentar la cultura teatral, tot valorant positivament el que aquest art significa per al desenvolupament d’una personalitat creativa realitzada en equip.

c) Col·laborar en la creació de programes d’activitats extraescolars que estimulin la participació dels alumnes en les activitats no acadèmiques dels centres, bo i propiciant canals de participació activa.

d) Vehicular la llengua catalana mitjançant la pràctica de l’art teatral.

En el desenvolupament del taller es treballarà: la desinhibició, l’expressió, la comunicació, la relació amb els altres, la cohesió del grup, la participació, el treball creatiu, la capacitat d’organització, la responsabilitat, així com altres elements que potencien la maduració d’un treball en equip, etc.

Aquest conveni també se signarà amb altres municipis de la comarca.