L’Ajuntament d’Arenys de Munt requereix Retevisión perquè solucioni els problemes de visionat d’algunes cadenes de televisió

L´Ajuntament d´Arenys de Munt va requerir a Retevisión, l´empresa que té assignat el manteniment dels repetidors de senyal de TV ubicats a Colsacreu, als efectes de posar remei als problemes de visió defectuosa d´algunes cadenes de televisió, que es donen a determinats sectors del poble d´Arenys de Munt.


Retevisión va enviar als seus tècnics i ha informat a l´Ajuntament que, amb el creixement del nucli d´habitatges, existeixen zones de certa ombra pel que fa al senyal de televisió, per la qual cosa s´estudiarà si augmentant l´alçada de l´actual torre és possible tenir una visió directa des d´aquestes zones que no tenen bona recepció. En cas contrari caldria estudiar la construcció d´un nou centre reemisor.