L’Ajuntament d’Argentona demana subvencions per a la campanya informativa de la recollida selectiva de la brossa

L´Ajuntament d´Argentona ha demanat una subvenció de més de 3.600 EUROS (més de 600.000 pessetes), a la Fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya, per a completar la subvenció ja rebuda de la Junta de Residus per a la campanya informativa de la recollida selectiva de la brossa municipal.


Amb aquest ajut es preveu facilitar més l´avenç en la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica de la brossa municipal durant aquest any.

Més en concret la subvenció ha de permetre dur a terme de forma completa les corresponents campanyes d´informació al conjunt de la població.

Ben cordialment,

Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació