L´ajuntament d´Argentona rep quasi 52.000 € (quasi 8,6 milions de pessetes) del Fons de Cooperació Local de Catalunya

Cada any rebem més recursos d´aquest fons, que ens ajuda a donar més i millors serveis a les persones

El Departament de Governació i de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya ja ha aprovat la Resolució per la que fa el repartiment dels recursos corresponents al Fons de Cooperació Local de Catalunya corresponents a l´any 2002. Segons aquesta resolució i d´acord amb els criteris utilitzats està previst que l´Ajuntament d´Argentona rebi un total de 51.539,90 EUROS a l´any 2003 en concepte de participació als ingressos de la Generalitat.