L’IMPEM de Mataró presenta l’estudi “L´evolució social i econòmica de la ciutat de Mataró. Projeccions cap al 2010”

El document és fruit d´un procés de reflexió en el que han participat unes 70 persones

L´Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) va encarregar un estudi a l´Institut d´Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per tal de definir les línies estratègiques per al desenvolupament de la ciutat projectada cap al 2010. L´estudi porta per títol “L´evolució social i econòmica de la ciutat de Mataró. Projeccions cap al 2010” i va ser presentat el 30 de gener als participants i dimarts passat, 11 de febrer, al consell de l´IMPEM.


L´estudi és un procés de reflexió que s´ha anat desenvolupant a través de comissions de treball, entrevistes, qüestionaris, sessions i treballs en grup, a més de la recollida i anàlisi de les publicacions sobre la ciutat al llarg dels darrers anys.

Així, mitjançant aquest treball conjunt s´han identificat les línies d´acció prioritàries de la ciutat de Mataró per als propers anys en matèria social, econòmica i urbana i a la vegada es proposen les mesures i accions més adients a fer en cada un d´aquests àmbits d´actuació.

Comissions de treball

S´han creat 3 comissions de treball formades per més de 50 experts i persones representatives de la vida social i econòmica de la ciutat. Aquestes comissions, que s´han complementat amb debats sobre el model de ciutat i les qüestions socials més importants, estudiaven els següents àmbits:

. Territori i habitatge

Dins aquesta comissió s´han proposat objectius com el desenvolupament de la imatge i la identitat de la ciutat, la gestió del consum del sòl, millorar la xarxa ferroviària i promoure el transport col.lectiu, desenvolupament del front marítim o l´impuls prioritari dels objectius de l´Agenda 21.

I com a accions a realitzar: ampliar les connexions dels vianants amb les platges i el port, crear nous eixos cívics mar-muntanya, creació de carrils bus a l´autopista i l´impuls de l´oferta públic i privada d´habitatges de lloguer, entre d´altres.. Activitat econòmica i formació

Com a objectius aquesta comissió aposta per incrementar l´oferta universitària, impulsar la conciliació entre la vida professional i familiar, impulsar la promoció exterior de la ciutat i potenciar la capitalitat de la ciutat a nivell turístic, entre d´altres.

Entre les accions hi haurien: fer un projecte per crear un palau d´exposicions, fires i congressos, fundar un ens multimèdia, potenciar l´oferta hotelera, lluitar contra l´economia submergida, destinar recursos econòmics a la formació permanent de la població o potenciar la formació professional de qualitat en sintonia amb les necessitats reals del mercat de treball.

. Cohesió social i qualitat de vida

Aquest grup de treball planteja com objectius impulsar un pla per a la integració de la immigració, fomentar l´ocupació de qualitat, millorar l´accés a l´habitatge així com millorar la cultura i la formació com a vehicle per incrementar la cohesió social i garantir l´accés universal a les noves tecnologies i l´alfabetització digital.

Quant a les accions concretes a desenvolupar són posar els avenços tecnològics a l´abast dels ciutadans, impulsar la participació ciutadana, promocionar actes intergeneracionals, potenciar la figura del mediador cultural o crear oferta pública d´escoles bressol.

A més d´aquestes comissions de treball també s´han portat a terme 15 entrevistes en profunditat a ciutadans lligats estretament a la vida econòmica i social de la ciutat.

Conclusions

L´estudi conclou que Mataró destaca per la seva situació geogràfica, el clima i el mar, sent els elements que la diferencien d´altres ciutats semblants i la qualitat de vida que es gaudeix.

Per altra banda, es desprèn que és una ciutat que funciona bé i sense grans problemes tret dels que són comuns a totes les ciutats de la mateixa dimensió, com podrien ser el procés d´envelliment, l´alta sensibilitat del mercat laboral als cicles econòmics, l´increment dels preus de l´habitatge, el creixement de la població immigrada, entre d´altres.

Tot i això, si Mataró vol mantenir el seu benestar ha de millorar el seu nivell educatiu, promocionar la ciutat a fora i tenir el mar com a eina de motor per a l´economia i com a projecte de futur, també es destaca la necessitat de crear més espais culturals i socials.

Quant al futur és imprescindible, segons l´estudi, sumar les energies de la societat mataronina, tant els emprenedors com l´Administració, per tal de crear un nou i ambiciós projecte de futur.