L´Ajuntament de Mataró inicia la campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica entre els grans productors

El dilluns, 20 de gener, la regidoria de Ciutat Sostenible ha començat la segona fase de la campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica. Aquesta campanya va dirigida a grans productors, és a dir, establiments com bars, restaurants, menjadors escolars i mercats.


Aquesta acció va estretament lligada al principi de sostenibilitat que emmarca l´Agenda 21 Mataró, i forma part del conjunt d´accions que l´Ajuntament està duent a terme amb l´objectiu d´assolir una gestió més sostenible dels residus generats a la ciutat.

La primera fase de la campanya, que es va portar a terme el passat mes de novembre, anava adreçada a informar els ciutadans dels tres barris de Mataró on ja estava implantada la recollida d´aquesta fracció. Ara, però, l´objectiu són 120 grans productors de matèria orgànica com ara bars, restaurants, menjadors escolars i els mercats de Cerdanyola i de la plaça de Cuba.

L´objectiu d´aquesta iniciativa és incrementar els nivells actuals de recollida de la fracció orgànica a la nostra ciutat, que se situen a només 27 grams de matèria orgànica per habitant i dia, incidint ara en un col.lectiu amb un potencial de recollida molt més important que genera gran quantitat de restes d´aquest tipus.

Com funciona la campanya?

La campanya consisteix en què 2 educadors ambientals visitaran els establiments concertats, en horari d´11 a 14 h i de 15 a 19 h, i els lliuraran uns fulletons (en català i castellà) i un magnètic, a més a cada establiment se li proporcionarà un contenidor marró per tal de facilitar-los la separació de les restes orgàniques.

Els educadors ambientals faran un total de tres visites a cada establiment: la primera que s´està duent a terme aquesta setmana per posar-los en antecedents, una segona que es farà en els inicis de l´entrada en funcionament del nou sistema de recollida i una tercera quan aquest estigui més consolidada. A més, també han rebut una carta de l´Ajuntament explicant en què consisteix la iniciativa. La campanya informativa tindrà una durada de 15 dies.

En els materials de suport hi ha enumerades les restes que s´han de tirar al contenidor marró: restes de fruita, verdures, carn i peix; de menjar cuinat o en mal estat; closques de fruits secs, ous i marisc; marro de cafè i restes d´infusions; taps de suro; paper de cuina i tovallons de paper usats i restes de plantes i de jardí.

També es fa esment del que no es pot llençar en els contenidors de matèria orgànica: bolquers i compreses; cigarretes; llaunes; xapes; metalls; plàstics; brics; safates de porexpan o paper d´alumini, entre d´altres.

Una vegada l´Ajuntament ha recollit les deixalles orgàniques aquestes es porten a una planta de compostatge de Granollers on es transforma en adob natural per als camps i jardins. Per tant, com més ben separada estigui la matèria orgànica dels altres residus l´adob serà de més qualitat.