L´Ajuntament de Mataró presenta el projecte de construcció del Centre d´Art Germans Arenas Clavell

Avui, dilluns 3 de març, la comissió de govern ha aprovat inicialment el projecte bàsic del Centre d´Art Germans Arenas Clavell, que es construirà a la casa que l´artista mataroní Jordi Arenas va deixar com a llegat a la ciutat.


L´immoble està situat al carrer Argentona, 64 i va ser construït el 1895 per l´arquitecte Emili Cabanyes com a habitatge familiar. Ara, per a condicionar-lo com a equipament cultural, el Servei d´Obres de l´Ajuntament ha definit un projecte que preveu la conservació de la façana actual i dels elements nobles de la casa, però que implica la construcció d´un nou edifici, més funcional i adaptat als nous usos. Els paviments, les motllures i els elements de decoració originals que tenen interès artístic es retiraran abans de l´enderroc de l´actual finca i, un cop aconseguit el nou edifici, es tornaran a col·locar per a que els usuaris els puguin veure.

El Centre d´Art Germans Arenas Clavell forma part del Pla d´Equipaments Culturals de Mataró i la iniciativa de construir-lo rau en el compromís adquirit pel Ple de l´Ajuntament, el 7 de març del 2002, quan es va acceptar el llegat de l´artista mataroní i es va decidir que la casa es destinaria a museu i a altres activitats culturals de la ciutat.

Abans no comencin les obres, el projecte ha de superar els tràmits administratius d´exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació de les obres, que estan valorades en 1.019.200 euros.

Descripció de les obres

El projecte d´obres s´ha definit tenint en compte el pla d´usos descrit pel Patronat Municipal de Cultura i els paràmetres urbanístics del Pla General d´Ordenació Urbanística de Mataró i el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, donat que part de la casa està catalogada.

Bàsicament, els treballs consistiran en una ampliació de la planta baixa i en la construcció de dues plantes superiors i l´habilitació d´una planta en soterrani. En total, l´equipament tindrà 705,45 m2 distribuïts de la següent manera:

PLANTA BAIXA. 173,65 m2 de superfície útil.

Hi haurà l´accés principal, el vestíbul, l´ascensor i les escales, dos lavabos, un punt d´informació, 4 sales d´exposicions d´entre 15 i 38 m2, un magatzem i l´accés al pati de darrera, que té capacitat per a unes 100 persones.

PLANTA PRIMERA 173,80 m2 de superfície útil

Gairebé tota la planta serà una gran sala d´exposicions de prop de 150 m2. També hi hauran dos lavabos i els corresponents espais per a vestíbul, l´ascensor i les escales.

PLANTA SEGONA 170,10 m2 de superfície útil.

La major part d´aquesta planta serà l´arxiu fons d´art (116 m2) i a una sala de consulta o taller (29,20 m2). La resta de l´espai l´ocuparan serveis (un sanitari, una petita habitació per neteja…) i el vestíbul amb les escales i l´ascensor.

PLANTA SOTERRANI. 187,90 m2 de superfície útil.

La superfície del soterrani es dividirà bàsicament en dos: un espai de 84 m2 es convertirà en una sala polivalent i un altre de 83,5m2 que es destinarà a magatzem. Des d´aquesta planta, en la qual també hi ha els corresponents vestíbul i zona d´escales i ascensor, és possible també sortir al pati exterior a través d´unes escales.