L´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró signa un conveni de col.laboració amb l´Associació d´Empresaris de Mata-Rocafonda

La presidenta de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Pilar Gonzàlez-Agàpito, i la representant de l´Associació d´Empresaris del Polígon Industrial Mata-Rocafonda, Montserrat Sahagún, el passat mes de desembre van signar un conveni de col.laboració entre aquestes dues entitats.


Aquest conveni acorda realitzar actuacions de millora i adequació de l´espai industrial del polígon industrial Mata-Rocafonda, en funció dels nous requeriments i les noves necessitats de l´activitat econòmica i dins el marc del Pla Integral de Rocafonda-El Palau:

1- Actuacions de millora d´infrastructures del polígon:

§ Millorar l´accés al polígon de camions i altres vehicles pesats des de la carretera de Mata.

§ Millorar la circulació del polígon, mitjançant la construcció d´una rotonda al carrer Energia.

2- Actuacions entorn a la mobilitat:

§ Realització d´un estudi sobre la mobilitat del polígon, fent especial incidència en la viabilitat d´incrementar les zones d´aparcament i la millora de la senyalització vertical, entre d´altres.

§ Retirada dels vehicles abandonats en el polígon.

§ Millorar la senyalització horitzontal al carrer Energia.

3- Actuacions relacionades amb el manteniment i serveis del polígon:

§ Revisió de les boques de reg.

§ Enjardinament de les zones verdes: revisió i replantejament.

§ Neteja: el servei de brossa domèstica produïda per activitat industrial i, quant als residus industrials, un pla d´actuació que permeti l´acompliment de la normativa supramunicipal vigent.

§ Revisió del nivell de la intensitat lumínica, reforçant-la allà on sigui especialment necessari.

§ Millora del control d´actuacions poc respectuoses amb el medi ambient i contrària a la normativa vigent, com la neteja d´olis dels cotxes.

4- Activitats de promoció i dinamització econòmica del polígon.

L´Ajuntament de Mataró, l´Institut Municipal de Promoció Econòmica i l´Associació d´Empresaris del Polígon Industrial Mata-Rocafonda es comprometen a treballar de forma conjunta en la promoció de mesures que fomentin la dinamització econòmica de les empreses ubicades en el polígon.

5- Es constituirà una comissió de seguiment de les actuacions relacionades en el present conveni que estarà presidida per Pilar Gonzàlez-Agàpito, presidenta de l´IMPEM, i formada, per part de l´Ajuntament de Mataró, amb un representant de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i un representant del Pla Integral de Rocafonda-El Palau i, per part de l´Associació d´Empresaris del Polígon Industrial Mata-Rocafonda, per dos representats més a designar per l´associació.