La Comissió de Mobilitat del CCM dóna plena vigència a les línies estratègiques aprovades el 2004 per millorar la mobilitat i les infrastructures al Maresme

 


La Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme entén que continuen plenament vigents les línies generals establertes en el document:  
Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme , aprovat el 18 de maig de 2004, en el qual es proposen mesures a curt, a mig i a llarg termini per millorar la mobilitat a la nostra comarca.


A la seva darrera reunió, la Comissió es va ratificar en la prioritat del transport públic, així com en què qualsevol actuació s’ha d’adaptar a les necessitats actuals i futures de mobilitat, que ha de tenir el mínim impacte possible sobre el territori i sobre l’entorn ambiental i que ha de recollir la veu dels municipis afectats. Per tal d’avançar en aquest terreny, la Comissió de Mobilitat del CCM demanarà una reunió conjunta amb el Secretari General de Mobilitat, Manel Nadal, i amb el delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, Joan Rangel, per a conèixer en profunditat i de primera mà les actuacions que ambdues administracions preveuen en el camp de les infrastructures de mobilitat al seu pas pel Maresme. L’acord va ser pres per unanimitat de tots els membres de la Comissió, en la qual hi ha representants de CiU, PSC, ERC, PP i ICV.