La indústria tèxtil maresmenca recupera el creixement

 

Sembla que la relocalització de la producció del sector tèxtil comença a notar-se a les empreses maresmenques. Almenys això és el que es desprén de l’informe sobre la situació laboral de les indústries tèxtils a la comarca que ha elaborat l’Observatori de Desenvolupament Local del CCM. Les dades de 2014 indiquen, després de molts anys de retrocés, un creixement en l’ocupació (assalariada i autònoma), un augment en el nombre d’empreses i una reducció dels Expedients de Regulació d’Ocupació.

La constatació latent que el tèxtil al Maresme estava revifant, encara que molt lentament, es comença a recollir en dades. Les xifres del 2014 referents a les divisions “indústria tèxtil” (filatures, teixits, acabats…) i “confecció de peces de vestir” han experimentat un creixement en ocupació assalariada i comptes de cotització al Règim general de la Seguretat Social del 5,67%, sent el principal motor el de la confecció.

En concret, el tèxtil dóna feina a 4.978 persones a la comarca, 267 més que l’any anterior. El 93,6% d’aquests nous llocs de treball han estat generats per les empreses dedicades a confecció de peces de vestir. Paral·lelament a l’evolució favorable de l’ocupació en el sector, hi ha hagut un increment del nombre d’empreses del 4,47%. En aquest cas, però, han estat les indústries de l’epígraf “indústries tèxtils” les que han experimentat un creixement més intens (el 7,08%) davant del 2,64% experimentat a la confecció.

El tèxtil al Maresme està composat bàsicament per microempreses (les que tenen entre 1 i 10 treballadors). Aquestes representen el 78,28% del parc empresarial de la moda  a la comarca i comptabilitzen el 28,13% dels assalariats del sector; Les empreses petites (d’11 a 50 treballadors) representen el 19,49% i generen l’ocupació del 46,61% del treballadors tèxtils; El 2,05% de les indústries són mitjanes (tenen entre 51 i 250 treballadors) i generen el 19,37% de l’ocupació total i només el 0,19% són grans empreses (més de 251 treballadors) i donen feina al 5,88% dels assalariats tèxtils.

Pel que fa a l’ocupació autònoma, també ha tingut una evolució positiva tot i que ha registrat un creixement poc apreciable (el 0,11%). A finals de 2014, al Maresme hi havia 932 treballadors autònoms en el sector tèxtil.

En quant a contractació laboral, segons les dades de què disposa l’Observatori de Desenvolupament Local, al llarg de 2014 va haver-hi un moviment de 2.917 noves contractacions, el que suposa un increment relatiu del 17,48% respecte a l’any anterior. El 68,26% dels contractes però, van ser de caràcter temporal.

Tot i aquesta tendència positiva, durant l’any passat també es van continuar registrant Expedients de Regulació de l’Ocupació (7 que van afectar a 124 treballadors). Aquesta xifra suposa un descens important en relació a anys anteriors tant pel que fa a nombre total d’expedients (el 65% menys) com en quant a persones treballadores afectades (un 76,95% menys).

Aquestes dades estan en sintonia amb les dels baròmetres de les empreses de la moda a nivell català i estatal que defineixen una tendència a la recuperació de la producció de proximitat, entre d’altres qüestions, pel control més directe que poden fer les marques de tota la cadena productiva i pel valor afegit que dóna al producte final el lloc d’elaboració.

A més, les administracions estan intentant reforçar i reactivar el sector. El Consell Comarcal està duent a terme el projecte “Disseny i Moda, un pas endavant” per donar suport als empenedors que han impulsat recentment un negoci del sector en el qual hi prima la creativitat, la innovació i la qualitat. I per a les empreses ja consolidades se celebrarà el mes d’abril la jornada “Tèxtil Export 2015 – Missió Comercial Inversa Tèxtil Europa” que vol ajudar a obrir nous mercats a partir de l’exportació.

Podeu ampliar informació dels resultats de l’informe sobre la situació laboral de les Indústries tèxtils al Maresme consultant el document: