La recollida selectiva dels envasos i embalatges lleugers que realitza el CCM augmenta un 55% al 2002

  


El conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Lluis Fillat, ha presentat el balanç de la recollida selectiva dels envasos i embalatges lleugers (plàstics, brics, llaunes, etc.) que el Consell Comarcal del Maresme ha dut a terme al llarg del 2002 a 27 municipis (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana) ha augmentat en un 55´03% respecte l´any anterior. Millorar els resultats de la recollida de residus pel que fa aquesta fracció de la brossa i, en general, el coneixement i ús del contenidor groc era l´objectiu principal de la campanya de sensibilització ciutadana TRIA! maresme+net, impulsada pel CCM.


El CCM ha recollit al llarg de 2002 un total de 1.833.300 quilos d´envasos i embalatges lleugers que els veïns havien dipositat als contenidors grocs repartits per la comarca. Això suposa 650.780 quilos més que al 2001, quan es van recollir 1.182.550 quilos. D´aquesta manera, en relació al padró de 2000, l´any passat es van recollir 8´08 quilos per habitant i any de residus al contenidor groc, mentre que al 2001 la proporció era de 5´21 quilos per habitant i any. El vidre creix un 12% La recollida selectiva del vidre als municipis on el CCM gestiona el servei també s´ha incrementat. Així, al 2002 es van recollir 3.135.970 quilos, mentre que al 2001 s´havien recollit 2.794.733, el que suposa un increment l´any passat del 12´21%. Al 2002 es va assolir la xifra de 13´83 quilos per habitant, mentre que al 2001 la proporció era de 12´32. La recollida de paper i cartró augmenta un 11% Per últim, la recollida selectiva del paper i el cartró ha augmentat en un 11´01%. Al 2002 es van recollir 4.427.250 quilos mentre que al 2001 s´havien recollit 3.988.300 quilos. El quilos per habitant de paper i cartró recollits al 2002 van ser 19´52, mentre que al 2001 es van recollir 17,59. Parlant en dades globals, la recollida selectiva que fa el CCM (vidre, paper i cartró i envasos i embalatges lleugers) va augmentar un 17´96% al 2002 respecte al 2001, consulteu els següents documents. Recollida selectiva any 2001, municipi per municipi  
Cliqueu aquí
– Recollida selectiva any 2002, municipi per municipi  
Cliqueu aquí
-Gràfiques comparatives  
Cliqueu aquí Millora el servei El CCM va aplicar durant el 2002 una sensible millora del servei de recollida selectiva en origen del vidre, del paper i el cartró i dels envasos i embalatges lleugers. Aquesta millora s´ha traduït en l´increment del número de contenidors fins a completar el desplegament previst al Pla Comarcal de Gestió de Residus Municipals del Maresme, que exigia arribar a 700 contenidors per a cadascuna de les fraccions. A més, el CCM ha incrementat en un 45% la freqüència de la recollida dels residus abocats als contenidors de selectiva. D´altra banda, el CCM ha ofert als ajuntaments de la comarca la seva col·laboració per a impulsar la recollida selectiva de la fracció orgànica a aquells municipis que no l´aplicaven. Cal recordar que la matèria orgànica representa un 40% del pes de la bossa d´escombraries. Fins el 2002, el CCM gestionava el servei de recollida selectiva del vidre, del paper i cartró i dels envasos i embalatges lleugers a 27 municipis del Maresme (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana), que li havien delegat aquesta competència. En els darrers mesos, però, alguns municipis han començat a aplicar altres sistemes de recollida, com el porta a porta, el que en alguns casos suposa modificacions pel que fa el servei que duu a terme el CCM. D´aquesta manera, el CCM ha deixat de fer la recollida selectiva a Vilassar de Dalt, on l´Ajuntament ha recuperat la gestió d´aquest servei. A Arenys de Munt, el CCM ja no s´encarrega de la recollida selectiva d´envasos i embalatges lleugers i de paper i cartró al nucli urbà (es manté el vidre), on l´Ajuntament ha optat per un sistema de recollida porta a porta. El Consell continua fent, però, el servei a les urbanitzacions del municipi, on s´han reubicat tots els contenidors de recollida selectiva que hi havia desplegats al terme municipal. Vilassar de Mar també començarà en breu la recollida porta a porta dels residus, que gestionarà pel seu compte. – Una gran festa final a Calella tancarà la campanya TRIA! maresme+net,  
Cliqueu aquí