La salut mental, nou àmbit de treball en el Pla d’actuació aprovat per l’Oficina Jove del Maresme

L’Oficina Jove del Maresme -de la qual en formen part el serveis municipals d’Informació, orientació i assessorament juvenil i el Servei comarcal de joventut- ja ha començat a treballar en el desenvolupament del Pla d’actuació 2022 que està enfocat a afavorir l’autonomia i l’emancipació del jovent i a generar i consolidar una dinàmica de treball en xarxa en matèria d’informació juvenil a la comarca. El Consell comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró i la Direcció General de Joventut lideren el procés de treball de forma coordinada amb la resta d’ajuntaments de la comarca.

El Pla d’actuació s’estructura en tres àmbits de treball: l’atenció personalitzada a les persones joves per informar-les i orientar-les sobre recursos, programes i accions que se’ls hi adrecen; l’organització de serveis d’assessorament especialitzat en els diferents àmbits de l’emancipació juvenil; i, en tercer lloc, la realització d’accions de suport a professionals de la informació juvenil dels ajuntaments de la comarca.

Una de les novetats del Pla d’aquest any és la incorporació de l’àmbit de la salut mental. En aquest sentit es plantejarà i s’analitzarà la viabilitat de la creació al Maresme d’una assessoria especialitzada en orientació i suport a les problemàtiques de salut mental i a la gestió emocional, similar a la ja existent de mobilitat internacional. També es programarà el proper mes d’octubre una campanya de prevenció i sensibilització específica en l’àmbit de la salut mental i la gestió emocional. La campanya s’adreçarà a la població adolescent de la comarca.

Les problemàtiques de salut mental, després de la COVID-19, han començat a ser considerades com a “la nova onada pandèmica” de la societat i un dels col·lectius on han impactat amb més força és el d’adolescents i joves, tal i com constaten els diferents serveis d’atenció a les persones d’aquestes edats.

En el marc de les campanyes, també es programaran unes específiques sobre la prevenció de les drogodependències partint de la feina ja feta en anys anteriors en el marc de l’Oficina Jove del Maresme.

I una altra de les novetats que incorpora el Pla d’actuació 2022 és l’opció d’ampliar el Maresme en mapes valorant la creació d’un mapa  específic de joves creadors de la comarca.

El Plenari tècnic de l’Oficina Jove del Maresme es va reunir ahir a Premià de Mar per començar a implementar el pla d’actuació 2022, després de la seva aprovació – el passat 10 de febrer- pel Consell Gestor.