L’informe sociolaboral del Maresme del 3er trimestre apunta a un augment interanual dels llocs de treball assalariats i a una estabilització dels autònoms

El Maresme va tancar el tercer trimestre de l’any amb 145.255 llocs de treball, el 76,72% dels quals són assalariats i el 23,28% restant autònoms. La xifra total indica un descens de 220 respecte al trimestre anterior, però un augment de 4.775 respecte al mateix període de l’any passat.

L’informe sociolaboral de periodicitat trimestral que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme fila més prim i mostra l’evolució en cada sector econòmic.

El sector serveis ha augmentat un 4,01% interanualment i un 0,10% en el darrer trimestre és el que aplega més de tres quartes parts dels llocs de treball al Maresme. En concret 115.740 (el 76,68%). En segon lloc i molt distanciada es troba la indústria amb 18.245 llocs de treball després d’haver baixat un 0,71% el darrer trimestre i haver augmentat un 0,885 interanualment.

La construcció ofereix 10.450 llocs de treball al Maresme, una xifra que és un 1,70% més que la de fa un any tot i que respecte al trimestre anterior s’ha reduït un 1,55%. Finalment, el sector primari compta amb 830 llocs de treball i és l’únic en números negatius tant en la comparativa interanual com en la intertrimestral.

una certa estabilitat dels llocs de treball autònoms tant respecte al trimestre anterior (cauen un 0,01%) com en la comparativa interanual (augmenten un 0,4%); en canvi, el nombre de llocs de treball assalariats presenta diferències més significatives. Si bé, la comparativa respecte al trimestre anterior mostra un descens del 0,19%, ene termes interanuals es comptabilitza un increment de 3,40%.

Pel que fa a la tipologia dels llocs de treball, 111.435 són assalariats i 33.820 s’inclouen en el Règim de Treballadors Autònoms. Tots dos han tingut una evolució interanual positiva, si bé els llocs assalariats són els que han experimentat un increment anual més significatiu (4,33%). Les xifres d’autònoms només han crescut un 0,4%.

Tot i que els llocs de treball assalariats representen a nivell comarcal el 72,26% del total. L’estructura econòmica per municipis és dispar i, per exemple a Tiana, assalariats i autònoms estan gairebé equiparats (695 assalariats i 655 autònoms). El percentatge de llocs de treball autònom també supera el 40% a Teià, Òrrius, Cabrils.

Expedients de Regulació Laboral

L’informe presentat per l’Observatori de Desenvolupament Local també recull els ERE. Aquest trimestre s’han resolt procediments de 6 municipis de la comarca. En ordre alfabètic, han estat els següents: Arenys de Mar, 1 procediment resolt amb la suspensió del contracte laboral de 65 llocs de treball; El Masnou, amb 1 procediment resolt amb l’extinció de la relació laboral per 14 llocs de treball; Mataró, amb 2 procediment resolts amb l’extinció de la relació laboral per 27 llocs de treball; Pineda de Mar, amb 1 procediment resolt amb la reducció de la jornada laboral per a 1 lloc de treball; Premià de Mar, amb dos procediments resolts que han comportat la suspensió del contracte en 4 llocs de treball, i un altre amb l’extinció de la relació laboral per a 7 llocs de treball; i Vilassar de Mar, amb un procediment resolt amb la reducció de la jornada per a 39 llocs de treball.

L’informe socioeconòmic també recull informació relativa a la població ocupada, l’atur registrat i les persones beenficiàries de prestacions, la contractació i evolució de la sinistralitat laboral.