Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD)

    Consideracions sobre el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autònomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD) i la seva integració en la Llei 12/2007 de serveis socials.


     

    Clic aquí per a pdf

    Consideracions a tenir en compte a l’hora de fer la sol·licitud