Inici Benestar Social Servei de suport als serveis socials bàsics

Servei de suport als serveis socials bàsics

El Consell Comarcal ajuda els serveis socials de l’Àrea Bàsica del Maresme a agilitzar els expedients de vulnerabilitat energètica

El Consell Comarcal està duent a terme el Programa pilot d’atenció i gestió de la Unitat d’Assesorament en Drets Energètics (UADE) i vulnerabilitat social amb l’objectiu d’agilitzar els expedients de pobresa i vulnerabilitat de les famílies que no poden fer front al pagament dels subministres energètics que realitzen els serveis socials dels 25 municipis de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (els que tenen menys de 20.000 habitants).

Abans de procedir al tall dels subministraments bàsics, les companyies han de comunicar als serveis socials l’existència d’un impagament per tal que aquests determinin si es tracta d’una persona o familia en situació de vulnerabilitat.

Aquest tràmit està col·lapsant els serveis socials. A títol d’exemple, entre els mesos de novembre de 2021 i gener de 2022, els 25 municipis maresmencs de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials van rebre 1.810 peticions d’informe de vulnerabilitat per part de diferents companyies energètiques.

El Programa del Consell Comarcal dona suport als serveis socials municipals per agilitzar la tramitació d’aquests expedients i, a més, fa una política de prevenció assessorant les persones en situacions de vulnerabilitat energètica que són derivades pels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS).

En aquests dos àmbits d’actuació, les funcions que es porten a terme des del Consell Comarcal del Maresme són les següents:

Atenció a la persona usuària

 • Informació, assessorament i gestió de consums
 • Diagnòstic de situacions de greu ineficiència energètica
 • Control específic de factures i consums excessius
 • Realització de tràmits amb les companyies subministradores que es recomanen i que la persona no pot realitzar (canvis de titular, sol·licitud del bo social elèctric, sol·licitud del cànon de làigua i altres situacions complexes).
 • Realització d’auditories energètiques de l’habitatge

Suport als Equips Bàsics municipals

 • Gestió i negociació amb les companyies subministradores d’electricitat, gas i aigua
 • Suport en la gestió dels llistats de les companyies subministradores
 • Generació del document de circumstàncies especials per adjunar a la sol·licitud del bo social, si procedeix
 • Gestió i registre de talls de subministraments amb les companyies (sempre que no sigui una altra la persona titular de la factura o bé no s’hagi de fer Informe de Risc d’Exclusió Residencial)
 • Anàlisi de les dades tractades i de les accions realitzades
 • Proposta i elaboració de criteris per l’abordatge d’aquestes situacions a tota l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

El Consell Comarcal posa en marxa una oficina itinerant per atendre les situacions de vulnerabilitat energètica en els 25 municipis de menys de 20.000 habitants

 

L’elevat cost de l’energia vinculat, sovint, a la manca d’eficiència energètica dels habitatges està abocant moltes persones a situacions de vulnerabilitat. És a dir, a la impossibilitat de pagar les factures energètiques que els permetrien mantenir la llar en unes condicions adequades de temperatura (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu). Per fer-hi front, el Consell Comarcal del Maresme ha creat l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica. Es tracta d’una prova pilot que té com a objectiu reduir aquestes situacions en els 25 municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants.

Aquest nou servei comarcal té dos fronts d’actuació. D’una banda, defensar els drets de les persones davant de les companyies energètiques i de l’altra impulsar actuacions a les llars que contribueixin a fer-les més eficients energèticament. Els dos àmbits van estretatment lligats i convergeixen en les dues línies estratègiques d’actuació aprovades pel Consell Comarcal: lluita contra la pobresa i mitigació dels efectes del canvi climàtic. Aquest servei, a més, està concebut com un suport directe als serveis socials municipals que en els darrers anys han constatat que la vulnerabilitat energètica és una de les principals dificultats de les famílies. A títol d’exemple, l’any 2017, en aquests 25 municipis, es van iniciar 1.323 expedients i es van atendre 2.216 persones en situació de vulnerabilitat energètica.

L’Oficina, que ha entrat en funcionament aquesta setmana, es desplega pel territori amb 11 punts d’atenció per evitar els mínims desplaçaments de les persones usuàries. Aquests es troben ubicats a Montgat, Cabrera de Mar, Vilassar de Dalt, Dosrius, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Arenys de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Tordera i a les instal·lacions del Consell Comarcal (Mataró). Amb aquests punts d’atenció es donarà cobertura als 25 municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal. Queden exclosos els municipis de més de 20.000 habitants (El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Mataró i Pineda de Mar).

Cadascuna d’aquestes oficines funciona en dies i horaris diferents i l’atenció es fa exclusivament amb cites concertades prèviament. Inicialment, les persones usuàries són exclusivament les derivades pels serveis socials municipals.

Quan arriba un usuari, l’Oficina realitza una diagnosi de la despesa, costums i hàbits energètics de la unitat familiar i, en funció de la situació, estableix un pla d’actuació que pot passar per la modificació dels contractes amb les companyies asseguradores, la negociació per al pagament dels deutes, la gestió dels talls de subministrament, l’aplicació de millores d’eficiència energètica a la llar, l’implantació de mesures estalviadores de baix cost….. El valor afegit, però, és el procés que duen a terme els professionals d’acompanyament, educació i empoderament per aconseguir un canvi d’habits energètics i de defensa dels drets de la persona consumidora.

La pobresa energètica, conjuntament amb l’accés a l’habitatge, la precarització del mercat laboral i l’increment de problemes de salut mental són les principals circumstàncies que aboquen la població a situacions de vulnerabilitat, segons s’ha constatat a la pimera fase de l’estudi sobre la pobresa i vulnerabilitat social al Maresme que ha encarregat el Consell Comarcal al Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El Consell Comarcal presenta 3 projectes al III Congrés de Serveis Socials

 

El Consell Comarcal del Maresme han participat en el III Congrés de Serveis Socials de Catalunya presentant 3 projectes de reflexió sobre la feina que realitzen els i les professionals en camps com l’atenció de les urgències i emergències socials, la salut mental i la protecció de la infància en casos de separació de parella. El Congrés de Serveis Socials és un espai de trobada i debat que aquest, sota el lema ‘Acompanyament professional, transformació col·lectiva´, ha posat de manifest la situació actual i futura dels Serveis Socials Bàsics i ha reivindicat el paper que hi juguen els i les professionals que intervenen. 

En aquest marc, el Consell Comarcal, que és el titular i responsable dels serveis socials bàsics dels 25 municipis del Maresme que tenen menys de 20.000 habitants, ha presentat la prova pilot  “Vincles-Co, Consens i Corresponsabilitat”. Programa pilot que s’ha efectuat amb famílies ateses en els equips bàsics que presenten un conflicte entre la parella d’alta intensitat i que tenen fills a càrrec.  Es tracta d’incorporar un professional a l’equip per ajudar a les parelles a resoldre el conflicte sempre en relació a la parentalitat que exerceixen en relació als seus fills, amb els objectius principals d’evitar escalades de conflictes que portin a una desatenció dels menors i evitar situacions de risc. 

ES.Mediació és l’entitat que ha portat a terme aquesta prova pilot, de la que en breu es presentaran les conclusions.

A més d’aquesta ponència, el Consell Comarcal ha presentat 2 treballs de recerca. Un sobre l’acompanyament psicosocial que fan els serveis socials per atendre casos d’urgència i emergència social i l’altre, elaborat conjuntament amb els municipis de TorderaArenys de MarMalgrat de MarPineda de Mar i Premià de Mar,  sobre  la necessitat de crear una taula de salut mental per treballar en xarxa entre els diferents serveis implicats a l’hora d’abordar casos complexes. L’objectiu és aportar eines als serveis socials a l’hora d’abordar els diferents casos que han d’atendre. 

 

Documents de treball dels Serveis Socials Bàsics
Jornada sobre les urgències i emergències al Maresme 

Curs: Salut mental i atenció des de Serveis Socials

ATENCIÓ: INSCRIPCIONS TANCADES!

Presentació

Tradicionalment s´ha associat salut a normalitat, creant dos pols -anormalitat igual a malaltia-. Però la salut no és la manca de conflictes ni l´absència de símptomes, tampoc la falta d´adaptació és allò anormal: moltes vegades, la inadaptació a llocs fixes, que es refereixen al prejudici científic imperant, és un signe de salut.


El dany psíquic es relaciona amb les fragilitats subjectives i el símptoma. Aquest, el símptoma, té un efecte d´empobriment, és debilitant i incapacitant. Per tant, cal atendre´l.


El camp de la Salut Mental és molt ampli i complex i, evidentment, no hi ha una sola teoria que expliqui en la seva totalitat l´ésser humà i la seva salut o malaltia. Caldrà que diferents disciplines aportin les seves especificitats. Des d´aquesta perspectiva, la Salut Mental està estretament vinculada a les condicions de vida -benestar psíquic i patiment mental- i no exclusivament al vessant biològic, a considerar-la exclusivament com a malaltia orgànica, sinó a contextualitzar el subjecte dins la seva història personal.

D´altra banda apareixen diversos fenòmens de “violències” associats a salut mental i que arriben, obligatòriament a Serveis Socials,  que estan afectant tots els sectors de la població, independentment del nivell de formació, del poder adquisitiu, de l´origen, de les creences.

Sabem que molts dels símptomes amb els que  treballem cada dia,  no necessariament haurien de considerar-se com de persona malalta, sinó que han de ser considerats com a problemes de persones prèviament sanes, però ara embogides social i psíquicament i que presenten canvis significatius: retraïment, desconfiança,  solitud, marginació, privació de les necessitats, bàsiques, es a dir, ANOMIA

Aquest curs vol ajudar els professionals a donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i la salut mental.

Objectius

Davant la necessitat que tenen els professionals de donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i  la salut mental, aquest curs,  es proposa.

 • Un abordatge interdisciplinari i oferir una resposta organitzada i efectiva que permeti acompanyar i apaivagar el patiment.
 • Aconseguir la organització de les intervencions professionals
 • Optimitzar recursos
Programa
 • Malestar i cultura.
 • Qüestions relacionades amb el desemparament
 • en la  vida social, de gènere, amb el diferent…
 • en la institució educativa
 • en la institució sanitària
 • en diferents àmbits: individual, familiar i professional
 • en diverses etapes de la vida: infantil, adolescents, adults, gent gran-
 • Sobre el diagnòstic, salut i malaltia.
 • Importància del diagnòstic interdisciplinari i eines per a treballar interdisciplinariament.
 • Que s´entén com a prevenció?
 • Eines per  abordar situacions de risc.
 • Com organitzar un pla d´actuació:
 • Eines de detecció i diagnòstic
 • Eines per a la intervenció.
 • Com treballar en xarxa.
 • Anàlisi del circuit d´atenció
 • Relació amb els usuaris
 • Eines per a la contenció
Públic Tècnics municipals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i de l’EAIA del Consell Comarcal del Maresme Modalitat Presencial Dates: 5 i 19 d’octubre i 9, 16 i 30 de novembre de 2012 Horari de 10:00h a 14:00h Mes Octubre i Novembre Data d’inici 2012-10-05 Data de fi 2012-11-30 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-07-24 Data fi d’inscripció 2012-09-19 Nombre de places Limitat Requisits d’accés INSCRIPCIONS TANCADES Entitat que realitza la formació Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista, docent i supervisora institucional Organitzen i col·laboren:

 
                

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD)

Consideracions sobre el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autònomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD) i la seva integració en la Llei 12/2007 de serveis socials.


 

Clic aquí per a pdf

Consideracions a tenir en compte a l’hora de fer la sol·licitud