Inici Benestar Social Servei de suport als serveis socials bàsics

Servei de suport als serveis socials bàsics

Curs sobre l’Informe social, el tractament i traspàs de la informació. Ús de la informació i la confidencialitat en el treball social en xarxa

10,17,24 i 31 d´octubre de 2008

Curs de 20 hores adreçat a professionals dels Serveis Socials d´Atenció Primària i dels serveis socials especialitzats. L’inici de les classes serà a les 9:00h i finalitzaran a les 14:30h. Per a més informació,  
Cliqueu aquí Curs ple. Inscripcions tancades!!!!

Data: 2008-10-10

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)

Ho organitza: Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de Diputació de Barcelona

Tipus d’acte: -8-

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD)

Consideracions sobre el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autònomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD) i la seva integració en la Llei 12/2007 de serveis socials.


 

Clic aquí per a pdf

Consideracions a tenir en compte a l’hora de fer la sol·licitud

Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD és un document elaborat conjuntament pel Consell Comarcal del Maresme i professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municipis del Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres. El seu objectiu és ser una eïna útil que permeti als ajuntaments gestionar i dirigir millor la feina i el dia a dia de l’atenció a les persones.Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

 

Clic aquí per a pdf 
ANNEX I: Model de graella dels objectius dels serveis SAD . Document excel

 
ANNEX V:Model de notificació de reclamació dels serveis de SAD . Document word

 
ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document word

 
ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document excel

 
ANNEX VII: Model d’acta de control de qualitat dels serveis d’atenció domiciliària . Document excel

MODELS DE FITXES

 
FITXA 1: servei d’àpats a domicili . Document word

 
FITXA 2: servei de teleassistència . Document word

 
FITXA 3: servei de bugaderia . Document word

 
FITXA 4: servei de neteja a domicili . Document word

 
FITXA 5: servei d’ajut a domicili . Document word

 
FITXA 6 : servei d’ajuts tècnics . Document word

Curs sobre l’abordatge del maltractament per negligència de les famílies en atenció a infants, persones amb disminució i persones grans

25 novembre, 2, 9 i 16 de desembre

Curs gratuït adreçat a professionals dels Serveis Socials d´Atenció Primària i de Serveis Socials Especialitzats organitzat pel Consell Comarcal del Maresme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Podeu ampliar informació,  
Clicant aquí Curs ple. Inscripcions tancades

Data: 2008-11-25

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)

Ho organitza: Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

El Consell Comarcal i 3 ajuntaments del Maresme elaboren una Guia per la gestió de la qualitat en els Serveis d’Atenció Domiciliària

Hi participen El Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres


La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD ja ha estat presentada als professionals dels serveis socials dels ajuntaments del Maresme i també es pot consultar on-line a la pàgina web:
www.ccmaresme.cat/benestarsocial

 


L’aplicació de la Llei d’Atenció a l’Autonomia de les Persones amb Dependència farà augmentar el nombre de serveis d’atenció domiciliària que es presten a l’àmbit municipal. En aquest context, el Consell Comarcal i ajuntaments del Maresme han revisat el model dels serveis d’atenció domiciliàra que s’està oferint i han dissenyat una guia per ajudar als professionals dels serveis socials municipals a millorar la qualitat de les actuacions que es duen a terme.La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis SAD
és eminentment pràctica i es basa en una reflexió prèvia dels propis professionals que dia a dia estan treballant en aquest tema. Ha estat elaborada per tècnics del Consell Comarcal del Maresme i per professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municips del Masnou, Montgat i Sant Andreu de LLavaneres. La filosofia que impregna el document és que els serveis d’atenció domiciliària (SAD) han d’anar més enllà de l’assistencialisme per centrar-se cada vegada més en la recerca de la qualitat. Un model de treball on el valor principal no es basa únicament en la quantitat de persones ateses, sinó en com es presta el servei i en quina percepció tenen els usuaris i usuàries de l’atenció rebuda. Per facilitar la feina als professionals dels serveis socials municipals, la Guia presenta diferents fitxes que ajuden a conèixer més a fons els punts forts i els febles de cada actuació, a la vegada que proposa una metodologia de treball que reforça la coordinació i el treball en xarxa i que permet disposar en tot moment dels indicadors adients per saber si s’està oferint un servei adequat a les necessitats socials.

Curs: Salut mental i atenció des de Serveis Socials

ATENCIÓ: INSCRIPCIONS TANCADES!

Presentació

Tradicionalment s´ha associat salut a normalitat, creant dos pols -anormalitat igual a malaltia-. Però la salut no és la manca de conflictes ni l´absència de símptomes, tampoc la falta d´adaptació és allò anormal: moltes vegades, la inadaptació a llocs fixes, que es refereixen al prejudici científic imperant, és un signe de salut.


El dany psíquic es relaciona amb les fragilitats subjectives i el símptoma. Aquest, el símptoma, té un efecte d´empobriment, és debilitant i incapacitant. Per tant, cal atendre´l.


El camp de la Salut Mental és molt ampli i complex i, evidentment, no hi ha una sola teoria que expliqui en la seva totalitat l´ésser humà i la seva salut o malaltia. Caldrà que diferents disciplines aportin les seves especificitats. Des d´aquesta perspectiva, la Salut Mental està estretament vinculada a les condicions de vida -benestar psíquic i patiment mental- i no exclusivament al vessant biològic, a considerar-la exclusivament com a malaltia orgànica, sinó a contextualitzar el subjecte dins la seva història personal.

D´altra banda apareixen diversos fenòmens de “violències” associats a salut mental i que arriben, obligatòriament a Serveis Socials,  que estan afectant tots els sectors de la població, independentment del nivell de formació, del poder adquisitiu, de l´origen, de les creences.

Sabem que molts dels símptomes amb els que  treballem cada dia,  no necessariament haurien de considerar-se com de persona malalta, sinó que han de ser considerats com a problemes de persones prèviament sanes, però ara embogides social i psíquicament i que presenten canvis significatius: retraïment, desconfiança,  solitud, marginació, privació de les necessitats, bàsiques, es a dir, ANOMIA

Aquest curs vol ajudar els professionals a donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i la salut mental.

Objectius

Davant la necessitat que tenen els professionals de donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i  la salut mental, aquest curs,  es proposa.

 • Un abordatge interdisciplinari i oferir una resposta organitzada i efectiva que permeti acompanyar i apaivagar el patiment.
 • Aconseguir la organització de les intervencions professionals
 • Optimitzar recursos
Programa
 • Malestar i cultura.
 • Qüestions relacionades amb el desemparament
 • en la  vida social, de gènere, amb el diferent…
 • en la institució educativa
 • en la institució sanitària
 • en diferents àmbits: individual, familiar i professional
 • en diverses etapes de la vida: infantil, adolescents, adults, gent gran-
 • Sobre el diagnòstic, salut i malaltia.
 • Importància del diagnòstic interdisciplinari i eines per a treballar interdisciplinariament.
 • Que s´entén com a prevenció?
 • Eines per  abordar situacions de risc.
 • Com organitzar un pla d´actuació:
 • Eines de detecció i diagnòstic
 • Eines per a la intervenció.
 • Com treballar en xarxa.
 • Anàlisi del circuit d´atenció
 • Relació amb els usuaris
 • Eines per a la contenció
Públic Tècnics municipals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i de l’EAIA del Consell Comarcal del Maresme Modalitat Presencial Dates: 5 i 19 d’octubre i 9, 16 i 30 de novembre de 2012 Horari de 10:00h a 14:00h Mes Octubre i Novembre Data d’inici 2012-10-05 Data de fi 2012-11-30 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-07-24 Data fi d’inscripció 2012-09-19 Nombre de places Limitat Requisits d’accés INSCRIPCIONS TANCADES Entitat que realitza la formació Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista, docent i supervisora institucional Organitzen i col·laboren:

 
                

El Consell Comarcal posa en marxa una oficina itinerant per atendre les situacions de vulnerabilitat energètica en els 25 municipis de menys de 20.000 habitants

 

L’elevat cost de l’energia vinculat, sovint, a la manca d’eficiència energètica dels habitatges està abocant moltes persones a situacions de vulnerabilitat. És a dir, a la impossibilitat de pagar les factures energètiques que els permetrien mantenir la llar en unes condicions adequades de temperatura (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu). Per fer-hi front, el Consell Comarcal del Maresme ha creat l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica. Es tracta d’una prova pilot que té com a objectiu reduir aquestes situacions en els 25 municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants.

Aquest nou servei comarcal té dos fronts d’actuació. D’una banda, defensar els drets de les persones davant de les companyies energètiques i de l’altra impulsar actuacions a les llars que contribueixin a fer-les més eficients energèticament. Els dos àmbits van estretatment lligats i convergeixen en les dues línies estratègiques d’actuació aprovades pel Consell Comarcal: lluita contra la pobresa i mitigació dels efectes del canvi climàtic. Aquest servei, a més, està concebut com un suport directe als serveis socials municipals que en els darrers anys han constatat que la vulnerabilitat energètica és una de les principals dificultats de les famílies. A títol d’exemple, l’any 2017, en aquests 25 municipis, es van iniciar 1.323 expedients i es van atendre 2.216 persones en situació de vulnerabilitat energètica.

L’Oficina, que ha entrat en funcionament aquesta setmana, es desplega pel territori amb 11 punts d’atenció per evitar els mínims desplaçaments de les persones usuàries. Aquests es troben ubicats a Montgat, Cabrera de Mar, Vilassar de Dalt, Dosrius, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Arenys de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Tordera i a les instal·lacions del Consell Comarcal (Mataró). Amb aquests punts d’atenció es donarà cobertura als 25 municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal. Queden exclosos els municipis de més de 20.000 habitants (El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Mataró i Pineda de Mar).

Cadascuna d’aquestes oficines funciona en dies i horaris diferents i l’atenció es fa exclusivament amb cites concertades prèviament. Inicialment, les persones usuàries són exclusivament les derivades pels serveis socials municipals.

Quan arriba un usuari, l’Oficina realitza una diagnosi de la despesa, costums i hàbits energètics de la unitat familiar i, en funció de la situació, estableix un pla d’actuació que pot passar per la modificació dels contractes amb les companyies asseguradores, la negociació per al pagament dels deutes, la gestió dels talls de subministrament, l’aplicació de millores d’eficiència energètica a la llar, l’implantació de mesures estalviadores de baix cost….. El valor afegit, però, és el procés que duen a terme els professionals d’acompanyament, educació i empoderament per aconseguir un canvi d’habits energètics i de defensa dels drets de la persona consumidora.

La pobresa energètica, conjuntament amb l’accés a l’habitatge, la precarització del mercat laboral i l’increment de problemes de salut mental són les principals circumstàncies que aboquen la població a situacions de vulnerabilitat, segons s’ha constatat a la pimera fase de l’estudi sobre la pobresa i vulnerabilitat social al Maresme que ha encarregat el Consell Comarcal al Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.