Localret

Localret és el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies format, en aquests moments, per 784 ajuntaments de tot el territori català, que agrupen el 99% de la població de Catalunya, així com per les dues entitats municipalistes catalanes: l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya