L’Oficina d’Habitatge del Maresme tramita ajuts al lloguer per més de 5,8 milions d’euros

Les prestacions de 2022 augmenten un 15,5% respecte a les de l’any anterior

L’Oficina d’Habitatge del Maresme va tramitar l’any passat 4.048 expedients de sol·licitud d’ajuts per al pagament del lloguer, el 60,5% dels quals va ser resolt favorablement facilitant ajudes a 2.422 persones per un valor global de 5.830.000 euros.

Tant la xifra d’expedients tramitats com el volum econòmic aconseguit representa un substancial increment respecte a 2021. En concret, l’Oficina d’Habitatge del Maresme va augmentar l’any passat un 38,25% el nombre de tramitacions i la quantitat econòmica aconseguida per ajudar al pagament del lloguer de l’habitatge va créixer un 15,55% respecte a 2021.

La majoria de sol·licituds presentades l’any passat (3.869) es van tramitar dins les convocatòries ordinàries i les específiques per a col·lectius (persones grans, joves, majors de 36 anys….) i 179 es van cursar dins les diferents línies de prestacions econòmiques d’especial urgència.

Cal recordar que el 2022 es van reforçar els ajuts a l’emancipació dels joves amb l’activació de noves línies de subvenció que, en el cas del Bo jove de lloguer té caràcter bianual, per tant, les persones que el van obtenir l’any passat en continuaran gaudint aquest 2023.

D’acord amb el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, l’Oficina del Consell Comarcal del Maresme dóna servei al 53% de la població del Maresme. Atén la ciutadania de 24 municipis (tots excepte Mataró, El Masnou, Malgrat de Mar, Calella, Sant Pol de Mar i Tordera que disposen d’oficina pròpia).

El seu àmbit d’actuació es concentra en la tramitació d’ajuts al lloguer, de prestacions econòmiques d’especial urgència, de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació. A més, presta el Servei d’intermediació hipotecària (SIDH) adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i promou una Borsa de lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones residents a la comarca.