Maresme Capacita

 


El projecte Maresme Capacita pren forma a principis de l´any 2013 amb l´objectiu d’aglutinar les accions de formació: cursos, tallers, seminaris… que programa tant el Consell Comarcal com els ajuntaments del Maresme i aquelles empreses de formació que hi vulguin formar part d’aquest projecte.


L’objectiu és doble. D’una banda, facilitar a les persones la cerca d’accions formatives i de l’altra contribuir a difondre les ofertes que es programen a la comarca.

La informació es divideix en: Des de Maresme Capacita també podem programar cursos específics si hi ha un col·lectiu que el demanda.
CONTACTE:


Mar Ferrer


Tel.: 93 741 11 75


A/e: maresmecapacita@ccmaresme.cat