Més de 30 assistents a la reunió sobre la Xarxa de Banda Ampla al Maresme

 
Més de 30 persones entre  alcaldes/alcaldesses, regidors/regidors, tècnics i tècniques van assistir a la reunió que es va convocar per explicar l’estat actual del projecte de la Xarxa de Banda Ampla del Maresme(XBAM). La sessió va ser presentada pel President Sr. Miquel Angel Martínez i pel Conseller Delegat de Cooperació Municipal i Planificació, Sr. Alfons Molons.

Es va explicar als assistents que el mes de març es començarà l´execució de l´obra en al seva primera fase que contempla la connexió en Fibra òptica de 19 ajuntaments i que la segona fase, que es tramitarà i executarà de forma gairebé paral•lela, contempla la connexió de la resta d´ajuntaments amb fibra òptica o bé amb radiofreqüència.

El projecte de la XBAM al Maresme és un projecte col•lectiu dels ajuntaments del Maresme i de Consell Comarcal. Els municipis del Maresme i la Comarca es posaran en una posició privilegiada pel que fa a serveis de connectivitat en tot el relacionat amb els conceptes d´Smart City i Smart County, Ciutats i comarca intel•ligent. A banda d´augmentar el potencial i atractiu en els sectors empresarials, turístics, comercials, innovació, formació etc.

En uns moments com els actuals cal crear espais i infraestructures per ajudar al desenvolupament i el Consell Comarcal del Maresme, conscient de la necessitat de facilitar aquest aspecte, fa un gran esforç per desenvolupar aquest i altres projectes perquè els municipis de la comarca puguin afrontar el futur amb optimisme i tinguin les eines necessàries.