Normativa i ajuts autonòmics per a empreses i persones autònomes

 Última actualització: 23 d’abril del 2020


 Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19.


– http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19
RESOLUCIÓ EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.– https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf
ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.


– https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf


RESOLUCIÓ EMC/830/2020, de 7 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement.– https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791801.pdf


RESOLUCIÓ ARP/811/2020, de 2 d’abril, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020.– https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791700.pdf


ORDRE EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement.


– https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdfd’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.


        https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/


 


Restriccions a les activitats laborals no essencials degut al COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.  6/4


        https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/preguntes-sobre-les-restriccions-a-les-activitats-laborals-no-essencials-per-la-covid-19.-situacio-de-permis-retribuit-recuperable-/


 


L’Agència Catalana de l’Aigua, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, aplicarà una reducció d’un 50% del cànon de l’aigua a indústries, activitats econòmiques i usuàris ramaders del municipi.  


–    http://aca.gencat.cat/ca/actualitat/laca-informa/


 


Suspensió temporal del pagament del transport públic.


        https://www.atm.cat/gestor/uploads/20200331_NdP_suspensio%20tarifes.pdf


        https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/El-transport-public-es-gratuit-a-tot-Catalunya


 


L’Executiu activa una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19.


        http://empresa.gencat.cat/ca/treb_actualitat/nota-premsa/?id=384289


 


Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19.


        https://confinapp.gencat.cat/#/


 


Expedients de regulació d’ocupació (ERO)


        https://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/expedients_regulacio_ocupacio/


 


DECRET LLEI 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19.


        https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/27/10


 


Ajuts a l’activitat productiva i l’ocupació.


        https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Ajuts-a-lactivitat-productiva-i-locupacio